Basbeloppsregeln för make i förhållande till testamente

2016-03-22 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag är "Särkulbarn" min pappa var skild, men gifte sig, (inga andra gemensamma barn) . Han skrev en testamente att jag skall ärva han aktie (värd 100tusen kr)men basbeloppsregel till efterlevande make eter opp "min fars testamente till mig" eftersom finns bara ungefär 4basbeloppAlltså min fars testamente till mig gäller inte?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

3 kap 1§ Ärvdabalken ger make full rätt att ärva efter sin avlidne make, med undantag för särkullbarn som har rätt att få ut sin arvslott direkt. Enligt 11 kap 1§ ska en testators önskan genom testamente dock tillgodoses så långt det är möjligt och kan således inskränka den legala arvsordningen. 3 kap 1§ stadgar däremot en säkerhetsregel för efterlevande make i en sådan situation då testamente är skrivet till fördel för någon annan och ger make en garanterad rätt till arv om fyra basbelopp. Fyra basbelopp inkluderar vad maken fått vid bodelningen. Testamente som inskränker denna rätt är utan verkan, och makens anspråk går även före bröstarvinges laglott. Du som mottagare av testamenterad egendom kommer således att få avstå från din testamenterade rätt till förmån för efterlevande make motsvarande en summa om fyra basbelopp, eventuellt överskjutande belopp tillfaller dig.

I egenskap av bröstarvinge till din pappa har du däremot alltid rätt till din laglott, se 7 kap 1§ Ärvdabalken. Ianspråktagandet av efterlevande maken som inskränker din laglott kommer göras i form av ett så kallat basbeloppsbidrag. Din rätt kan du göra gällande genom anspråk på efterarv först när den efterlevande maken till din pappa avlider. Anspråket motsvarar då den andel som bidraget utgjorde i efterlevande makens arv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1115)
2020-11-30 Arv mellan syskon och halvsyskon
2020-11-29 Särkullbarns rättigheter utomlands
2020-11-23 Efterlevande maken och den avlidne makens särkullbarn
2020-11-23 Kan jag kräva att få mitt arv om ett år om jag avstår från det nu, till förmån för min fars änka?

Alla besvarade frågor (86836)