Basbeloppsregeln och minskning av arv

Hej.

Min far har nyligen gått bort. Vi hade ingen kontakt de senare åren och han var sedan 5 år tillbaka gift med en thailändska. Jag förstår då att jag är särkullsbarn och att hon och jag ska dela lika på arvet. Idag på bodelningen fick vi se att det inte finns mycket pengar alls i min fars namn. 54 000 i runda slängar. Min fars fru visade en utskrivt på ett gemensamt konto de hade, som inte fanns med på listan över min fars konton (samma bank) där det fanns över 79 000. Han hade ett privat pensionsspar på ca 80 000 som enligt advokaten helt tillfaller hans fru. Pension fanns inget att hämta av för att han nyss fyllt 65. Sedan menade advokaten att det fanns en social regel i lagen som säger att om min fars fru inte har 160 000 i sitt namn går jag arvslös. Vår situation försvåras då min fars fru inte förstår svenska eller engelska, bara thai. Stämmer allt det här? Jag och min farbror känner oss lite vilse och har en aning om att det funnits pengar men att de inte är kvar i Sverige längre. Vad gör man då?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar situationen som sådan att din far gått bort och du är arvsberättigad som särkullbarn men att det inte finns tillräckligt med tillgångar för att i praktiken få ett arv. (Enligt vad du skriver är advokatens utsago.)

Det advokaten troligtvis syftar till är basbeloppsregeln. Den innebär att en efterlevande make har rätt att under alla omständigheter iallafall få ut en summa motsvarande fyra basbelopp som 2017 enligt SCB totalt uppgår till 179 200 kronor (44 800 x 4). Basbeloppsregeln finns för att ge efterlevande make ett ekonomiskt skydd och går före både testamente och/eller särkullbarns rätt att få ut sin arvslott direkt, 3 kap. 1 § ÄB. I denna summa ingår eventuell enskild egendom och värdet efterlevande har fått genom bodelningen. När den efterlevande sedan avlider har du som särkullbarn rätt till efterarv motsvarande den del du gick miste om när din far gick bort.

Det finns också en regeln som skyddar arvingar om det är så att efterlevande make genom gåva eller annan handling minskat kvarlåtenskapen vänsentligt (minst en fjärdedel) och då kan man ha rätt till kompensation ur den efterlevande makens kvarlåtenskap, 3 kap. 3 § ÄB.

Hoppas detta besvarade din fråga, varmt välkommen att återkomma om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Mariam GhazaryanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning