Barns umgängesrätt med mor-och farföräldrar

2016-05-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Min fru och jag har ett gemensamt barn. Vårat problem är att min fru inte gillar mina föräldrar och syskon och vägrar låta mig och min son att träffa dem eller prata på facetime. Det här gör mig och min familj förkrossad och vi vill bara ha en enkel dialog. Detta har pågått i över två år. Om jag vill prata med mina föräldrar med mitt barn vilken rätt har jag då att göra det? Mot min frus vilja. Om jag vill träffa dem och åka med mitt barn till dem, har jag rätt att göra det? Mot min frus vilja.Mvh/Förtvivlad och olycklig man
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dina föräldrar och syskon har ingen umgängesrätt med ditt barn. Däremot kan ditt barn ha behov av umgänge med närstående personer. Av 6 kap. 15 a § Föräldrabalken (FB) framgår att rätten, på talan av socialnämnden, får besluta om umgänge mellan ett barn och någon annan än dennes förälder. Vid bedömningen av om en sådan talan ska föras ska socialnämnden särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina morföräldrar och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära. Om din fru fortsätter omöjliggöra umgänget, kan du alltså vända dig till socialnämnden i din kommun.

Det kan tilläggas att en vårdnadshavare enligt 6 kap. 15 § tredje stycket har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med en närstående så långt möjligt tillgodoses.

Föräldrabalken hittar du här.

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3525)
2020-10-19 Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?
2020-10-18 Krävs vårdnadshavares godkännande för tatuering?
2020-10-18 Barnen bor heltid hos pappan
2020-10-16 Val av skolgång vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (85278)