Barns rätt till arv då förälder gift om sig

2014-12-15 i Särkullbarn
FRÅGA
hej,min mamma har gatt bort och jag undrar vem som arver eftersom hon har gift om sig. Det ar jag och min bror samt hans 3 barn. De forsoker att salja huset och vet aven att de har skulder.tack
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Huvudregeln är att arvlåtarens (den avlidne) barn delar lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB). Av 3 kap. 1 § ÄB framgår dock att kvarlåtenskapen först ska tillfalla den efterlevande maken. Detta gäller dock inte om arvlåtaren efterlämnar barn som inte är gemensamma med den efterlevande maken. Ett sådant barn har rätt att få ut sin arvslott. Detta innebär att du och din bror har rätt till ert arv vilket enligt huvudregeln är hälften av kvarlåtenskapen.

Uppmärksamma dock 3 kap. 1 § 2 st. ÄB som ger den efterlevande maken en ovillkorlig rätt till egendom av så stort värde att den tillsammans med vad maken själv har uppgår till 4 prisbasbelopp( f.n. 177 600 kr), utan beaktande av en eventuell utbetalning av livförsäkring. Även testamente kan ändra förutsättningarna, dock är ni (du och din bror) oavsett ett eventuellt testamente berättigade till hälften av den arvslott som skulle tillfallit er om inget testamente funnits.

Erik Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1062)
2020-07-11 Kan en avliden makes barn göra anspråk på den efterlevandes makens bostad och som var parets gemensamma, trots att det är den senare som köpt bostaden?
2020-07-03 Arvskifte - barn från tidigare förhållande
2020-06-30 Spendera särkullbarnens efterarv?
2020-06-30 Särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (81796)