Barnets rätt till umgänge med sina föräldrar

2016-06-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag och min tidigare sambo kommer ej överens över hur vi ska fördela dagarna med våra barn. Hon jobbar på en förskola och bara vardagar och vill ha varannan vecka. Jag arbetar inom omsorgen vilket gör att jag jobbar mer varierat. Jag har lagt fram ett förslag som hon ratar. Motiveringen till att hon inte tycker det blir bra är att istället för sju dagar kan det ibland två, tre, fyra eller fem dagar. I mitt tycke lider ej barnen av att det inte blir en vecka i taget. Med en god inställning fungerar även detta. Men det här omkullkastar mitt liv och att byta arbete är inte aktuellt för min del.Vad ska jag göra? Vad kan vara till hjälp för min del?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad, boende och umgänge finns främst reglerat i Föräldrabalken (FB) 6 kap, se här.

Vårdnad
Jag kommer nedan att utgå från att både du och din sambo har delad vårdnad om era barn.

Barnets bästa
Något som är viktigt att tänka på är att era barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran vilket följer av FB 6:1. Det är inte ni föräldrar som har rätt till umgänge med era barn utan era barn som har rätt till umgänge med er. Eftersom att ni båda är vårdnadshavare har ni ett ansvar för barnens personliga förhållanden och ska se till att barnens behov blir tillgodosedda, FB 6:2 st. 2. I frågor som rör beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande där man bl.a. ska ta hänsyn till barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, FB 6:2 a st. 1.

Generellt sätt brukar man göra bedömningen att barn mår bäst av fasta rutiner där de får träffa båda sina föräldrar.

Barnets boende
I det fall ni kommer överens om hur era barn ska bo gäller det avtalet om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, FB 6:14 a st.2. Om detta inte är ett alternativ i dagsläget kan en eller båda av er väcka talan i domstol och låta rätten besluta hos vem barnet ska bo hos, FB 6:14 a st. 1. Detta är inte att rekommendera som utgångsläge.

Råd
Jag råder dig och din sambo att verkligen försöka komma överens över era barns boendesituation och upprätta ett skriftligt avtal som godkänns av socialnämnden. Det är barnens behov som ska stå i fokus. I det fall ni inte kan komma överens kan en god idé vara att kontakta familjerätten i er kommun. Där kan ni erbjudas samarbetssamtal om frågor om just vårdnad, boende och umgänge, FB 6:18. Genom samtalen kan ni under sakkunnig ledning få hjälp att nå fram till en överenskommelse kring era barn. Dessa samarbetssamtal är frivilliga och de förutsätter att både du och ditt ex samtycker till samtalen. I det fall samtalen inte fungerar kan domstolen utse en medlare som ska försöka få er att nå en samförståndslösning där utgångspunkten är barnets bästa, FB 6:18 a.

Vi på Lawline samarbetar med erfarna familjerättsjurister som du kan komma i kontakt med om du har fler frågor angående var barnen ska bo. Du kan boka tid direkt på lawline.se/boka.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3566)
2021-01-17 Är det brottsligt att ha sex utanför äktenskapet?
2021-01-17 Vilken lands lag gäller vid skilsmässa?
2021-01-17 Hej hur får man hem sitt barn?
2021-01-10 Får förvaltare neka en att gifta sig?

Alla besvarade frågor (88149)