Barnets folkbokföring

2017-02-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Har ett barnbarn nästan 4 år. Föräldrarna separerade ganska omgående och han har varit skriven hos pappan hela tiden. Dom har delad vårdnad, han går på förskolan i pappans kommun. Mamman bor i en annan kommun 3 mil bort. Nu har pappan köpt ett hus samma kommun som dom redan bor i. Problemet är att mamman vägrar att skriva på flyttanmälan . Kan han bli folkbokförd hos mamman mot pappans vilja?? MVH Orolig annhörig.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad säger Folkbokföringslagen?
Barnet skall folkbokföras där han tillbringar sin dygnsvila, 7 §. Barn som vistas omväxlande hos båda sina föräldrar skall folkbokföras där det tillbringar flest nätter.

Vad säger Skatteverket?
På Skatteverkets hemsida "https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/attvarafolkbokford/boparattadress/barnsfolkbokforing.4.2b543913a42158acf800010284.html" kan du ta del av information av vad som gäller vid barns folkbokföring. Om en förälder flyttat från den ursprungliga bostaden måste en ny bedömning ske av var den övervägande delen av dygnsvilorna tillbringas. Om båda föräldrarna flyttat till nytt boende ska barnet folkbokföras hos den förälder där barnet sover flest nätter. Om barnet sover ungefär lika många nätter hos båda föräldrarna gör Skatteverket en bedömning utifrån barnets totala boendesituation. Ett barns folkbokföring kan inte enbart ändras på grund av att föräldrarna är överens om var barnet ska vara folkbokfört, utan hänsyn skall tas till den faktiska bosättningen.

Bedömning
På grund av brist på information om hur mycket tid barnet spenderar hos respektive förälder och var barnet till största del tillbringar sin dygnsvila, kan jag inte ge ett direkt svar på din fråga. Se dock till ovanstående text för vägledning.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3564)
2021-01-17 Hej hur får man hem sitt barn?
2021-01-10 Får förvaltare neka en att gifta sig?
2021-01-06 Kan syskon flytta pengar från dement förälder?
2020-12-31 Vad händer om en arvstagare avstår från sin rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88109)