Barnets egendom i bodelning

2020-05-17 i Bodelning
FRÅGA
Min Exman vill att barnens spelkonsoler PS4 ingår i bodelningen. Barnen är 9 och 15 år.Tacksam för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskaps upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan varandra genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken [ÄktB]). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Med giftorättsgods avses egendom som ägs av makarna och som inte är enskild egendom (jfr 7 kap. 1–2 §§ ÄktB).

Barnets egendom kan ingå i bodelningen om det är föräldrarna som har köpt egendomen. Barnets tillgångar ska emellertid inte ingå i bodelningen i den mån det tillhör barnet och inte makarna. Om barnet har köpt egendom för egna pengar, fått det i present eller uteslutande använder det för personligt bruk ska egendomen anses ägas av barnet. Det kan exempelvis vara kläder och leksaker. Barnets tillgångar är då inte att betrakta som giftorättsgods eftersom att det inte ägs av makarna. Möbler som föräldrarna har köpt för barnens rum brukar emellertid ses som något som makarna äger och ska därmed vanligen ingå i bodelningen. Det som ska beaktas vid bestämmandet av vad som tillhör barnet är främst åldern.

För att avgöra huruvida spelkonsolerna och playstation 4 ska ingå i bodelningen får således ett antal faktorer beaktas. Om barnen exempelvis har fått spelet i present eller använder det för personligt bruk, ska det anses ägas av barnen. Åldrarna 9 år respektive 15 år torde inte vara ett hinder från att det ska anses ägas av dem. Kommer man fram till att det ägs av barnen ska det därmed inte ingå i bodelningen och barnen får istället behålla konsolerna samt playstation 4.

Om du vill få hjälp med att utreda ditt ärende närmare kan du kontakta Lawlines jurister här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:
Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: Måndag-fredag kl. 10.00−16.00

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2673)
2020-11-28 Ingår tjänstepension i en bodelning?
2020-11-27 Vad ska ingå i bodelningen?
2020-11-24 Ersättning för amortering vid bodelning?
2020-11-21 Vilka krav ställs på en bodelning?

Alla besvarade frågor (86554)