Barnens rätt till umgänge med sina far- och morföräldrar

2016-07-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Sedan den 5 september 2014 får min fru och jag inte träffa våra två barnbarn, som nu närmar sig 5 respektive 3 års ålder. Det i sin tur beror på en för oss obegriplig konflikt som omöjliggör all kontakt mellan våra familjer.Vad säger lagen om far- och morföräldrars rätt att träffa och på födelsedagar gratulera sina barnbarn?
SVAR

Hej, och tack för att ni har vänt er till Lawline med eran fråga!

Regler om vårdnad, boende och umgänge finns främst reglerat i Föräldrabalken (FB) 6 kap, se här.

Barnets bästa och umgänge
Något som är viktigt att tänka på är att era barnbarn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran vilket följer av FB 6:1. Det är varken föräldrarna eller far- och morföräldrarna som har rätt till umgänge med barnen utan era barnbarn som har rätt till umgänge med er.

Som vårdnadshavare har man ett ansvar för barnens personliga förhållanden och ska se till att barnens behov blir tillgodosedda, FB 6:2 st. 2. I frågor som rör beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa alltid vara avgörande, FB 6:2 a st. 1. Här utgår jag från att båda föräldrarna är vårdnadshavare över barnen. De har även ett ansvar för att barnens behov av umgänge med någon annan som står barnen särskilt nära så långt möjligt tillgodoses, FB 6:15 st. 3. Umgänge med någon annan syftar främst till far- och morföräldrar.

Föräldrarna har även en upplysningsskyldighet i de fall då barnen ska umgås med sina far- och morföräldrar vilket innebär att föräldrarna ska lämna sådana uppgifter som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar för det, FB 6:15 st. 4 mening 2.

Råd
En god idé kan vara att försöka prata med föräldrarna och berätta hur ni upplever situationen och att tala om för dem att det kan göra barnen gott att även låta de få träffa andra familjemedlemmar som bryr sig om barnen samt låta er få gratulera barnen på deras födelsedagar. Enligt lag har barnen rätt till umgänge med er och det är föräldrarnas ansvar att så sker.

I det fall föräldrarna inte tar sitt ansvar och uppmuntrar barnen till att träffa er är det viktigt att socialtjänsten får veta detta. De kan då försöka få vårdnadshavarna att beakta barnens behov av en god och nära kontakt med sina far- och morföräldrar.

Vill ni få hjälp av en familjerättsjurist kan ni boka tid hos Familjens jurist för vidare rådgivning. Där kan ni få mer information om hur ni kan gå till väga för att erhålla umgänge med era barnbarn i det fall föräldrarna inte är medgörliga. Det går bra att boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt. klicka på knappen till höger”.

Jag hoppas att ni fått svar på eran fråga. Om ni undrar något mer är ni välkomna att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3525)
2020-10-19 Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?
2020-10-18 Krävs vårdnadshavares godkännande för tatuering?
2020-10-18 Barnen bor heltid hos pappan
2020-10-16 Val av skolgång vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (85208)