Barnbidrag vid växelvis boende hos föräldrarna

2016-02-04 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vid växelvis boende, Hur blir det med barnbidraget, barnen är 13år och 15år
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Socialförsäkringsbalken reglerar förmåner, såsom i detta fall barnbidrag.

15 kap. 3§ anger att barnbidraget uppgår till 1050 kr per månad och barn.

15 kap. 8-9§ anger flerbarnstillägget, dvs. som ger ett utökat bidrag vid fler barn. Då ni har 2 barn får ni 150 kr mer per månad.

15 kap. 4§ anger att barnbidrag ges till barn upp till 16 år.

16 kap. 5§ anger att du och den andra föräldern delar på barnbidraget rätt av om ni har gemensam vårdnad.

16 kap. 8§ låter den förälder som inte får barnbidraget att anmäla att växelvis boende förekommer, men ska då också göra det sannolikt att det även är fallet för att barnbidraget ska delas

Erat totala bidrag är:

1050 x 2 = 2100 kr (grundbarnbidraget för 2 barn)

2100 kr + 150 kr = 2250 kr (barnbidraget + flerbarnstillägget)

2250 kr / 2 = 1125 kr per förälder och månad

Du efterfrågade inte det här men det kan vara av värde att veta i samband med frågan: Om barnet bor växelvis ungefär lika mycket hos er, kan ni utöver det vanliga underhållsstödet få ett särskilt underhållsstöd. Det kallas underhållsstöd vid växelvist boende och betalas ut till båda föräldrarna. Ni söker underhållsstöd vid växelvist boende var för sig, och stödets storlek beror på era respektive inkomster. Ansökan görs hos försäkringskassan. Se 18 kap. 16§.

Jag hoppas svaret är vägledande

Yvette Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3543)
2020-11-25 Vem kan vara framtidsfullmaktshavare?
2020-11-21 Återkallelse av framtidsfullmakt och subsidiära fullmaktshavare
2020-11-20 Äger makar allt tillsammans?
2020-11-14 Behöver sambo underrätta socialtjänsten när andre sambon inte får bo kvar

Alla besvarade frågor (86448)