Barn som hellre vill bo hos sin mamma än hos sin pappa

2017-05-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, jag är en kille på snart 16 år med skilda föräldrar. När jag var 14 blev jag "tvingad" att flytta till min pappa som bor i ett annat land pga att min pappa hade lust att jag skulle bo med honom. Mamma var också med på att jag skulle flytta. Nu 1 1/2 år senare trivs jag inte lika bra, och vill flytta tillbaka till mamma. Pappa vet om detta, men säger att jag inte får välja själv. Är någon möjlighet att jag kan flytta tillbaka till mamma innan jag blivit 18 år, med någons tillåtelse?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Jag utgår i ditt fall från att båda dina föräldrar har vårdnad över dig. När domstol tar beslut i frågan som rör ett barns boende ska barnets bästa alltid vara det avgörande i frågan, se 6 kap 2 a § FB. Rätten beaktar omständigheterna i det enskilda fallet. Rätten fäster avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, och risken för att barnet utsätts för övergrepp beaktas. Domstol tar också hänsyn till barnets egen vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Eftersom du är 16 år gammal idag skulle din vilja tillmäts stor betydelse om frågan skulle tas till domstol. Exempelvis visar rättsfallet NJA 1995 s 398 på att ju äldre barnet är desto större vikt läggs vid barnets vilja. I fallet tillerkänns pappan vårdnaden över den då 13-åriga dottern eftersom dottern bestämt ville bo hos sin pappa, som då var något labil. Mitt råd till dig är att försöka prata med dina föräldrar och få dem att förstå att du är tillräckligt gammal att avgöra själv var du ska bo. I de fall dina föräldrar inte lyssnar på dig kan du vända dig till Socialnämnden eller en advokat.
Hoppas svaret varit till din hjälp.
Med vänlig hälsning

Mimmi Orrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3641)
2021-07-31 Kan jag flytta utomlands med mitt barn?
2021-07-30 Om sambo ej flyttar ut enligt överenskommelse?
2021-07-28 Hur ska kostnaderna för barnets aktiviteter fördelas mellan skilda föräldrar?
2021-07-27 Mor och far-förälders möjlighet att ge gåvor och träffa sina barnbarn

Alla besvarade frågor (94603)