Bär makar ett delat ansvar för varandras skulder?

2019-05-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Delas alla skulder i samband med äktenskap ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vardera make svarar för sina egna skulder

Varje make behåller äganderätten till sin egendom och ansvarar även fortsättningsvis för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Således delas varken äganderätt eller skulder upp mellan makarna vid ingående av äktenskap.

Däremot innebär äktenskapet en viss rådighetsbegränsning över viss egendom. Exempelvis får inte den ena maken utan den andres samtycke sälja, hyra eller belåna den gemensamma bostaden eller annan fast egendom som är giftorättsgods (7 kap. 5 § ÄktB).

Av äktenskapen följer även en underhållsskyldighet för både era gemensamma behov men även den andre makens personliga behov (6 kap. 1 § ÄktB).

Däremot vid äktenskapsskillnad så kommer båda makarnas egendom som är giftorättsgods delas lika som utgångspunkt (9 kap. 1 § ÄktB). All egendom är giftorättsgods såvida den inte gjorts till enskild genom äktenskapsförd, gåva, testamente (7 kap. 1 § respektive 7 kap. 2 § ÄktB). Vid bodelningen kommer vardera makes skulder avräknas värdet av dennes egendom, vilket innebär att även skulderna fördelas vid bodelningen (11 kap. 2 § första stycket respektive 11 kap. 3 § ÄktB).

Sammanfattning

Vardera make behåller äganderätten till sin egendom och ansvarar även fortsättningsvis för sina egna skulder även under ett äktenskap. Däremot är rådigheten över fast egendom begränsat varvid det krävs samtycke. Vid en bodelning kommer däremot egendom och skulder fördelas lika mellan makarna som utgångspunkt.

Hoppas du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3454)
2020-05-15 Har min familj rätt att resa hem till Sverige under Covid-19?
2020-05-03 Fråga om att sälja hus åt förälder, fullmakt, skatt och gåva
2020-04-30 Vad kan jag göra om mitt ex vägrar köpa ut mig?
2020-04-29 Vad händer med mitt bostadstillägg om jag gifter mig och kan jag göra mitt barn arvlös?

Alla besvarade frågor (80281)