FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/05/2019

Bär makar ett delat ansvar för varandras skulder?

Delas alla skulder i samband med äktenskap ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vardera make svarar för sina egna skulder

Varje make behåller äganderätten till sin egendom och ansvarar även fortsättningsvis för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Således delas varken äganderätt eller skulder upp mellan makarna vid ingående av äktenskap.

Däremot innebär äktenskapet en viss rådighetsbegränsning över viss egendom. Exempelvis får inte den ena maken utan den andres samtycke sälja, hyra eller belåna den gemensamma bostaden eller annan fast egendom som är giftorättsgods (7 kap. 5 § ÄktB).

Av äktenskapen följer även en underhållsskyldighet för både era gemensamma behov men även den andre makens personliga behov (6 kap. 1 § ÄktB).

Däremot vid äktenskapsskillnad så kommer båda makarnas egendom som är giftorättsgods delas lika som utgångspunkt (9 kap. 1 § ÄktB). All egendom är giftorättsgods såvida den inte gjorts till enskild genom äktenskapsförd, gåva, testamente (7 kap. 1 § respektive 7 kap. 2 § ÄktB). Vid bodelningen kommer vardera makes skulder avräknas värdet av dennes egendom, vilket innebär att även skulderna fördelas vid bodelningen (11 kap. 2 § första stycket respektive 11 kap. 3 § ÄktB).

Sammanfattning

Vardera make behåller äganderätten till sin egendom och ansvarar även fortsättningsvis för sina egna skulder även under ett äktenskap. Däremot är rådigheten över fast egendom begränsat varvid det krävs samtycke. Vid en bodelning kommer däremot egendom och skulder fördelas lika mellan makarna som utgångspunkt.

Hoppas du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik ÖsterströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”