Avvisat bodelningsavtal

2019-12-10 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag undrar vad som händer om jag tackar nej till bodelnings avtal? Om jag själv anser att det inte är rättvist? Och vilken process blir det av detta sen?MVH B-----a
SVAR

Hej!

Tack för att du har valt Lawline att ställa din fråga till.


Bodelning sker vid ett antal tillfällen, framförallt när tidigare samlevande personer (äkta par/sambor) väljer att avsluta sin relation eller en av dem går bort. Man kan i förväg avtala om att bodelningen inte ska ske på så sätt som lagen skriver att den ska (11 kap Äktenskapsbalken). Det finns, beroende på vad som gett upphov till bodelningen, olika regler om vad som kan avtalas. De vanligaste är Ärvdabalken, Sambolagen och Äktenskapsbalken.

Om du inte skriver på avtalet kommer lagens fördelningsmetoder användas istället. Reglerna för uträkning av det som tillfaller respektive make/sambo finner du i 11 kap 1-3 § Äktenskapsbalken. Om du inte är nöjd med hur en bodelning utförs kan du ansöka om att få en bodelningsförrättare förordnad, med detta kostar (9 kap 7 § Äktenskapsbalken).


Hoppas du har fått svar på dina frågor.

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll