FrågaSKATTERÄTTAvdrag17/08/2017

Avveckla bolag (AB) med underskott - Kan man göra avdrag?

Hej

Vi köpte en cafeteria för 3 år sen,vi tog över både rörelsen och aktiebolaget,

Vi sålde rörelsen nyligen med 150000 tusen i förlust,och lagde in ca 300000 tusen ägna pengar i

bolaget i flera omgångar under tiden vi ägde cafeterian.

Så sammanlagd florade vi 450000 tusen kr.

Nu när vi håller på avveckla bolaget har vi rätt att på något sätt dra av eller få något av det,


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga och för att du har använt dig av vår expresstjänst.

Hur jag har tolkat din fråga

Frågan saknar en del information för att jag ska kunna ge dig ett fullständigt svar, men jag tolkar det som att ni har ett aktiebolag som ni ska avveckla. Detta aktiebolag har haft ett aktiekapital som gått förlorat och ni har även lagt in egna pengar i bolaget (som aktiekapital antar jag) under tiden.

Sammanfattningsvis

Ni kan högst troligt göra avdrag i er inkomstdeklaration genom skattereduktion under vissa förutsättningar som ni ser nedan.

Eventuella avdrag

Att ni har gått med 150 000kr i förlust spelar ingen roll för era avdrag. Det ni kan få göra avdrag för är förlust på eventuella aktier som ni har ägt i bolaget.

Förutsättningar för avdrag - Aktieägartillskotten (på 300 000kr) måste vara ”ovillkorade”.

När ni sätter in pengar för att rädda bolaget kan det göras som ett så kallat aktieägartillskott. Ofta görs s.k. villkorade aktieägartillskott, vilket innebär att pengarna kan tas tillbaka skattefritt ur bolaget när bolaget återigen visar vinst. Men om bolaget likvideras, avvecklas eller gör konkurs så är pengarna dock helt förlorade. Om ni omvandlar era villkorade aktieägartillskott till s.k. ovillkorade aktieägartillskott, anses pengarna vara ”köpeskilling” för era aktier i bolaget. Aktiekapitalet plus ovillkorat aktieägartillskott anses då vara betalning för era aktier.

Avdrag för förluster i inkomstslaget kapital för er personliga del - skattereduktion

Förlust på aktier (dvs. delägarrätter) kvoteras till 5/6 och får dras av mot kapitalvinst på aktier. Om det saknas kapitalvinst på aktier så får 70 % av det kvoterade värdet dras av. Om det blir underskott i kapital medges skattereduktion med 30%. Då måste du ha andra inkomster t.ex. lön så att du får effekt av skattereduktionen. Avdrag för kapitalförlust medges för det år då förlusten är definitiv.

Exempel:

Låt säga att ni har en kapitalförlust på 300 000kr, vilket innebär att ni personligen troligtvis har en kapitalförlust på 150 000kr vardera. Enligt ovan gäller följande:

1. Kapitalförlusten på 150 000kr ska kvoteras 5/6 vilket innebär följande: 150 000 x 5/6 = 125 000kr. Ni har alltså en kapitalförlust på vardera 125 000kr.

2. Vi antar att ni inte äger några andra aktier och ni kan då inte kvitta kapitalförlusten på 125 000kr mot någon eventuell kapitalvinst på andra aktier.

3. Eftersom ni har en kapitalförlust även efter punkt 2 så får ni ta upp 70% av kapitalförlusten i inkomstslaget kapital. Det innebär följande: 125 000kr * 0,7 = 87 500kr. Denna summa kan ni kvitta mot annan eventuell vinst i inkomstslaget kapital.

4. Om ni inte har några andra inkomster i inkomstslaget kapital (ex. vinst efter försäljning av fastighet) så har ni rätt till skattereduktion med 30%. Det innebär följande: 87 500kr x 30% = 26 250kr.

5. 26 250kr kan ni alltså använda som skattereduktion i den slutgiltiga skatteberäkningen. (Det förutsätter då att ni ha andra inkomster så som lön etc. för att reduktionen ska få någon effekt).

Sammanfattningsvis

Min rekommendation är att ni vänder er till en revisor som kan förklara detta ännu mer ingående för er alternativt att ni vänder er till skatteverket som kan hjälpa er vidare.

Hoppas att ni har fått svar på er fråga och finner ni något i mitt svar oklart är ni välkomna att kontakta mig på johan.hakansson@lawline.se.

Behöver ni däremot hjälp med beräkningar eller ifyllande av deklaration rekommenderar jag att ni tar hjälp av en revisor.


Allt gott,

Med vänliga hälsningar


Johan HåkanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”