Avtjäna utdömt fängelsestraff med fotboja

2017-11-23 i Påföljder
FRÅGA
Kan man få boja för 7 månaders straff för medhjälp till bokföringsbrott.... alternativ hur många månader måste man sitta i fängelse för att få boja resterande tid.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Avtjäna hela fängelsestraffet med fotboja
Enligt lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll kan fängelsestraff i högst sex månader avtjänas genom en så kallad fotboja. Då avtjänas hela straffet i hemmet. För att det ska vara möjligt ska övriga förutsättningar vara uppfyllda b.la. att den dömde har eller kan ordna arbete, utbildning eller annan sysselsättning, att man har en ordnad bostad samt att övriga myndiga personer i bostaden ger sitt samtycke. I praktiken går det till så att Frivården i din kommun installerar en enhet hemma hos dig samt att du får bära en fotboja runt vristen. Detta görs den dagen du ska påbörja verkställighet av fängelsestraffet.

Då du är dömd till ett fängelsestraff som är högre än sex månader, kommer denna lag inte vara tillämplig i ditt fall. Du kan med andra ord inte avtjäna hela fängelsestraffet genom fotboja.

Avtjäna delar av fängelsestraffet genom fotboja.
Fotboja kan användas för att avtjäna delar av det utdömda fängelsestraffet i hemmet. Du kommer med andra ord få inställa dig på den anstalt som angetts i ditt beslut. Väl på anstalten kan du genom din kontaktman ansöka om en s.k. utökad frigång, som är en form av utslussning. Det innebär att sista delen av fängelsestraffet avtjänas i bostaden istället för på anstalt och övervakningen sker genom fotbojan. Delar av fängelsestraffet avtjänas med andra ord på anstalt, och resterande med fotboja i hemmet.

I 11 kap. 5 § fängelselagen framgår kraven för att utökad frigång ska få beviljas. Dessa krav innefattar att den intagne har tillgång till bostad, någon form av sysselsättning, att det inte finns risk att han kommer att fortsätta att begå brott eller på annat sätt allvarlig missköta sig samt att minst halva strafftiden, dock minst tre månader har avtjänats. Det finns vidare ingående bestämmelser i kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd som du kan komma att behöva ta del av om det blir aktuellt med fotboja för din del.

Om det är så att du uppfyller fängelselagens krav och de krav som uppställs i kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd är följande ett troligt scenario:

Ditt fängelsestraff uppgår till sju månader. Utökad frigång i form av fotboja kommer tidigast att ske efter att du avtjänat tre och en halv månad av ditt straff dvs. halva strafftiden. För att du ska kunna få utökad frigång måste du ha genomfört en permission på egen hand, troligtvis med övernattning. Därefter ska du beviljas ännu en permission där du går igenom verkställighet med Frivården på din ort.

Din första permission kommer att ske efter du avtjänat en fjärdedel av ditt straff, drygt två månader. Du har således möjlighet att när tre och en halv månad passerat ha klart med såväl permission med övernattning samt ytterligare en permission där du träffar Frivården innan tre och en halv månad passerat. Därefter kommer du avtjäna drygt en månad med fotboja i hemmet innan du villkorligt friges, dvs. efter fyra och en halv månad har du avtjänat ditt straff. Detta då villkorlig frigivning sker efter att två tredjedelar av strafftiden har avtjänats, 26 kap. 6 § brottsbalken.


Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

David Muera
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1614)
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder
2021-11-30 Påföljd vid grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?

Alla besvarade frågor (97608)