FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt07/10/2016

Avtals giltighet mellan arvlåtare och arvingar samt vittneskravet vid nödtestamente

Hej, min farmor gick nyligen bort. Enligt uppgifter ska hon innan sin bortgång gett all rätt till beslutsfattande efter hennes död till enbart två av sina tre barn. Min pappas syskon har också utan min pappas närvaro fördelat kvarlåtenskapen. Så vitt jag vet finns inget testamente, inte heller nödtestamente. Men om ett sådant finns måste väl det specifikt ange vad som efterlämnas till vem?

Finns det något som ger min faster och farbror rätten att utan min pappa fördela kvarlåtenskapen? Samt om ett nödtestamente finns, kan väl inte min faster och farbror som barn till den avlidne agera vittnen?

Finns det något min pappa kan göra för att få den del han borde ha rätt till av arvet?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna gällande din fråga finns i Ärvdabalken (ÄB) (här).

Testamenten och förmånstagarförordnanden är de enda godkända dödshandlingarna. Avtal om fördelning om kvarlåtenskap mellan arvlåtaren (din farmor) och andra (din pappas syskon) är därmed ogiltiga. Detta framkommer av ÄB 17:3 (här). Din faster och farbror har därmed inte rätt att fördela kvarlåtenskapen.

Jag kommer nu att behandla fallet då din farmor upprättat ett nödtestamente. Ett sådant kan upprättas på två sätt. Antingen muntligen inför två vittnen eller genom en enhändigt skriven och undertecknad handling. I det senare fallet finns inget vittneskrav. Detta framkommer av ÄB 10:3 (här).

Skulle din farmor ha upprättat ett nödtestamente utan din pappas syskons bevittnande ska det därmed anses gälla. För fallet där de faktiskt agerat som vittnen ska nödtestamentet dock anses ogiltigt, då ett vittne inte får vara en person i upp- eller nedstigande släktled. Detta gäller även fallet då din farmor upprättat ett ordinärt testamente.

Din pappa kan i detta fall väcka en klandertalan på grund av att formkraven för ett testamente inte uppfylls. Detta framkommer av ÄB 13:1 (här). Arvsfördelningen ska då istället ske enligt den legala arvsordningen, dvs. en fördelning enligt reglerna i Ärvdabalken. Hur denna fördelning ska ske kommer nu att behandlas.

Enligt ÄB 2:1 (här) ärver arvlåtares bröstarvingar först (dvs. din farmors barn). Dessa ska dela lika på arvet, vilket framkommer av andra stycket (här). Din pappa har alltså rätt till 1/3 av din farmors arv enligt denna fördelning.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet. Lycka till!


Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000