FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/04/2021

Avtal som har ingåtts av underårigt barn

Min minderåriga son köpt vid flera tillfällen fortnite kort på affär utan min vetskap i flera minader och han spenderade ca 1000 kr. Jag gick till affaren och krävde mina tillbaka eftersom jag inte hade gett mitt medgivande till köpen. Affären vägrar betala tillbaka för att min son hade med sig sin kusin när dom gjort köpen som är 13år. Affärsinnehavaren frågade barnen om de fått tillstånd av sina föräldrar att köpa korten och barnen ljög. Affären sa att mina barn stal pengarna och därför finns det inte någon dem kan göra.

Ljuger dom? och finns det någonting jag kan göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Eftersom din fråga avser ett köp som ingicks av ditt barn utan samtycke från dig, är föräldrabalken tillämplig.

När jag besvarar din fråga kommer jag först att redogöra för huruvida affärsinnehavaren har agerat i enlighet med lagen. Därmed kommer jag också att förklara om affärsinnehavaren har ytterligare förpliktelser att förhålla sig till samt på vilket sätt som du kan agera.

Utredning om köpets giltighet

Som utgångspunkt har barn som är under 18 år inte rätt att ingå avtal (9 kap. 1 § föräldrabalken). Med anledning av detta är din sons köp ogiltigt, såvida inte du ger samtycke till köpet i efterhand. Samtycke kan även föreligga innan köp ingås av ett minderårigt barn, men jag förstår det som att du inte gav ditt tillstånd. Du kan därmed kräva att köpet ska gå åter, det vill säga att ni återlämnar Fortnite-korten och i utbyte får tillbaka pengarna (9 kap. 7 § 1 stycket föräldrabalken). Affärsinnehavaren kan ha trott att samtycke fanns, men om du gör en invändning om att ditt samtycke saknades, och eftersom det rör sig om ett köp om 1000 kr, är affärsinnehavaren skyldig att häva köpet.

Vad gäller om korten inte kan lämnas tillbaka?

Om ni inte kan lämna tillbaka Fortnite-korten - exempelvis om de är försvunna eller förstörda - kan ni ge affärsinnehavaren pengar som täcker kortens värde. Detta kan göras istället för att återlämna korten, det vill säga. Dock kan ni undkomma denna ersättningsplikt om Fortnite-korten inte har medfört nytta till ditt barn (9 kap. 7 § 1 stycket föräldrabalken). I ett mål från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som till viss del påminner om er situation, redogjordes det för att ett barn som köpte spelkort var underårig och att spelkorten inte kan ha medfört nytta för barnet (länk till ARN:s liknande mål)

Hur påverkas dina möjligheter om ditt barn vilseledde affärsinnehavaren?

Om ditt barn lämnade falska uppgifter om sin behörighet till affärsinnehavaren, finns risken att du som förälder blir tvungen att ersätta affärsinnehavaren för kostnader som denne åsamkas i samband med att avtalet inte längre gäller och köpet återgår (9 kap. 7 § 2 stycket föräldrabalken). Endast direkta kostnader kan användas som skäl för affärsinnehavaren att få ersättning av dig som förälder, och utebliven vinst räknas därmed inte som godtagbart skäl.

Sammanfattningsvis har du som förälder inte gett ditt samtycke till köpet, och således har du rätt till att kräva att köpet ska återgå. Fortnite-korten måste således återlämnas och du får tillbaka pengar. Om korten är försvunna, kan du istället behöva lämna ersättning för deras värde. Att notera är även att du som förälder kan bli ersättningsskyldig om affärsinnehavaren har drabbats av direkta kostnader på grund av det ogiltiga avtalet, men endast om din son har vilselett affärsinnehavaren om sin behörighet. Jag föreslår att du kommunicerar med affärsinnehavaren och berättar om vad du har juridisk rätt till, och du kan även anmäla fallet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du givetvis välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Janine HindemarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000