FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt17/04/2018

Avtal om vårdnad

Om en kvinna är gravid, är det möjligt att skriva ett juridiskt bindande avtal med barnets pappa om att hon får flytta utomlands när barnet är fött men ändå behålla gemensam vårdnad om barnet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om vårdnad regleras i 6 kapitlet i föräldrabalken.

Där finns bland annat en uttrycklig rätt för föräldrar att själva bestämma och avtala om gemensam vårdnad (6 kap 6 § föräldrabalk). Förutsättningen för att ett sådant avtal ska gälla är att det är skriftligt och att socialnämnden godkänner det. Socialnämnden ska godkänna ett sådant avtal om det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa (6 kap. 6 § andra stycket föräldrabalk)

Mitt svar på din fråga är alltså att det är möjligt att skriva ett juridiskt bindande avtal om gemensam vårdnad för ett barn, om detta är skriftligt och om det har godkänts av socialnämnden.

Hoppas detta svar var av hjälp.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000