Avtal om lagval för makars förmögenhetsförhållanden

2016-04-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag gifte mig med en engelsman i Tyskland i 2011 och vi flyttade sedan till Sverige 2014. Enligt tysk lag var jag och mina arv relativt säkrade och nu innan två år i Sverige vill jag skriva ett lagvalsavtal med tysk lag som gäller vid en skilsmässa föra alla förmögenheträttsliga förhållanden. Hur kan jag gör ett lagvals avtal som är riktigt och gällande? Räcker det med att vi bara skriver under själva el måste det registreras någonstans. Jag har nu hört båda alternativ:1. Äktenskapsförord med lagval som registreras hos skattemyndigheten. Men detta måste ange enskild egendom vilket inte vi vill. Kan det registreras utan enskild egendomsparagrafer?2. Lgvalsavtal som vi skriver under och inte registreras.Vad gäller?Tack och hälsningar,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag har förstått det frågar du hur ni i nuläget kan skriva ett giltigt lagvalsavtal för det fall att ni skiljer er.

I ditt fall bestäms den lag som gäller för dig och din makes förmögenhetsrättsliga förhållanden av lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (hädanefter förkortad LIMF). Begreppet "förmögenhetsrättsliga förhållanden" bestämmer när LIMF är tillämplig (se 1 § LIMF). Det omfattar sådana konsekvenser av en skilsmässa som t.ex. bodelning, men inte arv som istället regleras i en egen rättsakt från EU.

Hur ni upprättar ett lagvalsavtal

De krav som i 3 § LIMF ställs upp för ett giltigt lagvalsavtal är att det ska vara skriftligt. Lagen ni väljer får dock inte vara vilken som helst. Ni kan bara välja lagen i det land där någon av er hade hemvist eller var medborgare när ni ingick avtalet.

Det krävs alltså inte att ni skriver in ert val av lag i ett äktenskapsförord. Det krävs heller inte att ert lagvalsavtal registreras. Det enda som krävs är att ert val av lag framgår i en skriftlig handling. Ni kan alltså skriva ett avtal med ert val av lag och därefter underteckna det utan att det behöver ha någon koppling till t.ex. ett äktenskapsförord. Visserligen är det inget krav att lagvalsavtal måste undertecknas, men jag skulle rekommendera att ni ändå gör det eftersom det då blir mycket enklare att bevisa att ni har ingått just det lagvalsavtalet.

Vilken lag ni kan välja

Ni kan dock ha problem med att välja tysk lag. Som jag förstår det är ingen av er tyska medborgare, varför ni inte kan välja tysk lag på den grunden.

Ni kan med all sannolikhet inte heller välja tysk lag på den grunden att ert hemvist skulle ligga i Tyskland. För att ni ska ha bytt hemvist till Sverige måste ni ”stadigvarande” bo här (se 19 § LIMF). Det innebär att ni ska ha bosatt er här i avsikt att bo kvar under en längre tid, vilket som jag har förstått det är den avsikten ni hade när ni flyttade hit. Därför är det tveksamt om någon av er fortfarande skulle kunna ha hemvist i Tyskland. Vart någons hemvist ligger är dock en bedömningsfråga vars resultat beror på de konkreta omständigheterna i varje fall.

Jag hoppas att det svarade på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med lagval är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Behöver du särskilt hjälp med att upprätta ett lagvalsavtal kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på lagval. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3566)
2021-01-17 Är det brottsligt att ha sex utanför äktenskapet?
2021-01-17 Vilken lands lag gäller vid skilsmässa?
2021-01-17 Hej hur får man hem sitt barn?
2021-01-10 Får förvaltare neka en att gifta sig?

Alla besvarade frågor (88156)