FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/09/2016

Avtal om bodelning/ samäganderätt

Hej, Min pappa gick bort tidigare i år. Nu har vi en bouppteckning mellan hans fru (inte min mamma) och mig, hans enda barn. Min pappa och hans fru hade ett avtal om hur huset skulle delas upp om dom separerades. Pappa betalade en del och frun betalade två delar när huset köptes. Måste jag acceptera detta avtalet där hon får mer pengar än mig? Vad händer om jag inte accepterar avtalet?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta rör en fråga om bodelning mellan din pappa och hans fru. Regler om detta hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). Framför allt är det 9 kap ÄktB som i ditt fall är aktuell.

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske, 9 kap 1 § ÄktB. Ett äktenskap upplöses när en av personerna dör, 1 kap 5 § ÄktB. Huvudregeln är alltså att bodelning sker när äktenskapet är upplöst, inte innan. Det finns ett undantag från denna huvudregel och det är ifall parterna kommit överens genom ett så kallas bodelningsavtal som reglerar hur egendomen ska fördelas vid en framtida äktenskapsskillnad, 9 kap 1 § 2 stycket ÄktB. Ett sådant avtal kan dock inte tillämpas vid ena makens död utan blir bara tillämpligt vid äktenskapsskillnad. Detta är ett av två sätt man kan avtala om bodelningen på, 9 kap 13 § ÄktB. Det andra sättet är äktenskapsförord, detta kräver dock också registrering hos Skatteverket enligt 7 kap 3 § ÄktB. Några andra avtal mellan makar i fråga om bodelning är i princip inte giltiga. För att avtalet som din pappa och hans fru har upprättat ska vara giltigt krävs i fallet att det utgör ett äktenskapsförord. Eftersom äktenskapsförordet måste vara registrerat för att vara giltigt så är det lätt att ta reda på om någon registrering skett.

Detta gäller under förutsättningen att det inte är fråga om ett samägande. Om två personer köper något tillsammans blir de samägare till detta. Det finns en särskild lag som rör detta men den går att avtala bort, avtal om samägande är alltså giltigt.

Beroende på vad som står i avtalet kan ägandet av huset bli lite olika. Det handlar fortfarande om bodelning mellan din pappa och hans fru. Om delarna som din pappa och hans fru äger i fastigheten utgör giftorättsgods ska detta delas lika mellan parterna medan om det utgör enskild egendom så behåller varje part sin del. För att något ska bli enskild egendom måste någon av åtgärderna i 7 kap 2 § ÄktB vara för handen. Om det inte är det är det alltså giftorättsgods 7 kap 1 § ÄktB.

För att det inte ska bli fråga om delning enligt de vanliga bodelningsreglerna krävs alltså att samägandet utgör enskild egendom.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda HärleRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000