Avstånd mellan föräldrar med gemensam vårdnad

2016-01-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag och pappan till mina barn har gemensam vårdnad, men, han bor över 14 mil bort och träffar barnen varannan helg. Mer än två timmar går åt till att bara resa dit han bor för dom åker kommunalt. Min fråga är ifall det finns några riktlinjer över hur långt bort ifrån barnen man "får" flytta? Mvh mamman
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 kapitlet 13 § Föräldrabalken (FB) ska ni som vårdnadshavare tillsammans bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Enligt 6 kap 13 § 2st FB får den ena vårdnadshavaren som huvudregel inte ensam ta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid. Ett beslut av pappan att flytta långt bort som påverkar barnens bosättning varannan helg kan vara ett sådant beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, som ni vårdnadshavare ska ta gemensamt.

Det går rimligtvis inte att tvinga pappan att flytta närmre barnen. Det bästa vore om ni gemensamt kan komma överens om en lösning. Går inte det, kan ni få hjälp av socialnämnden i er kommun att träffa avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge enligt 6 kap 17 a § FB eller nå enighet med hjälp av samarbetssamtal enligt 6 kap 18 § FB. En sista utväg är att väcka talan i domstol för att få till ändring i vårdnaden, boendet och/eller umgänget. Vid sådana beslut är barnets bästa alltid avgörande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3552)
2020-12-04 Kan modern hindra att ett ofött barn bortförs till faderns hemland?
2020-11-30 Kan halvsyskon eller kusiner ärva?
2020-11-30 Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?

Alla besvarade frågor (86931)