Avskedsbrev som testamente?

2020-08-11 i Testamente
FRÅGA
HejMin syster tog sitt liv för ett tag sedan. I avskedsbrevet skrev hon "jag vill att ni säljer lägenheten och tar min sparpengar och delarpå dem, mamma, pappa, Justina, Cornelia & Vincent" Från början så var båda min föräldrar med på att vi skulle göra som i hennes sista önskan. Men rätt som det är så ändrar pappa på sig och tänker inte dela på pengarna utan det är bara han och mamma som ska ha dem säger han (de är inte gifta längre).Syrran hade även tidigare skrivit ett papper att om något händer henne så ska mamma ta hand om henne och hennes pengar. Begravningsbyrån som tar hand om bouppteckningen säger att det pappret bara gäller om syrran hade tex varit med en olycka och behövde någon god man som kunde ta hand om hennes pengar. Men det slutar gälla när hon dött. Vad gäller här?Och vad gäller om man ser till hennes sista önskan? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Jag beklagar sorgen men kan förhoppningsvis göra livet lättare genom att ge klarhet kring det juridiska. Jag börjar med din systers avskedsbrev för att sedan resonera kring vad det tidigare pappret kan ha varit.

Avskedsbrevet

Svaret på din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB). Det är endast genom testamente som man kan bestämma hur ens tillgångar ska fördelas efter ens död (ÄB 9:1). Det finns en mängd formkrav för att ett testamente ska vara giltigt, t.ex att två personer ska vara vittnen till att det är ett testamente, dessa formkrav är inte uppfyllda i din systers fall (ÄB 10:1).

Det finns dock en undantagsregel för när någon inte kunnat upprätta ett formenligt testamente. Ett giltigt testamente kan uppstå utan vittnen ifall testatorn är i ett nödfall och skriver ett testamente samt undertecknar det (ÄB 10:3 1st). I två stycken rättsfall har högsta domstolen konstaterat att självmord kan utgöra ett sådant nödfall (NJA 1938 s. 511 och NJA 1950 s. 498). Alltså är avskedsbrevet ett giltigt testamente ifall din syster undertecknat det.

Det tidigare pappret

Det tidigare pappret verkar inte ha varit ett testamente eftersom det står att mamman ska ta hand om henne. Jag tolkar det som att det utgör en s.k framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt innebär att man ger någon rätten att företräda en för det fall man på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmågan att ha hand om angelägenheterna som fullmakten avser - t.ex ekonomi (Lag om framtidsfullmakter 1§).

Det ska dock framgå av handlingen ifall det är en framtidsfullmakt eller inte varför det inte bör vara svårt att ta reda på (Lag om framtidsfullmakter 5§). En framtidsfullmakt börjar gälla när man försätts i en sådan situation som jag beskrev ovan, vilket alltså inte omfattar att man är död (Lag om framtidsfullmakter 9§).

Detta papper blir alltså inte relevant för att avgöra vad som ska ske med din systers tillgångar.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Som jag ser det är din systers avskedsbrev ett giltigt testamente så länge hon skrivit under det. Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2787)
2021-03-03 Ändra gemensamt testamente
2021-03-02 Ogiltigförklara ett testamente
2021-03-01 Arvinge tillkännager sig efter ett år
2021-02-28 Kan man testamentera gemensamt till makar?

Alla besvarade frågor (89861)