Avsätta medlem i styrelse

2021-02-05 i Föreningar
FRÅGA
Hej Lawline!Jag har skrivit tidigare till er och fick då mycket god hjälp. Hoppas att ni även kan hjälpa mig med detta:Jag är ledamot i styrelsen för en liten bostadsrättsförening. I styrelsen finns en suppleant som valdes in för några år sedan. Hen har goda branchkunskaper, stort kontaktnät och kan bidra med sin praktiska läggning. Dessvärre sätter sig hen ofta över de demokratiska reglerna om förslag/beslut/protokoll i styrelsen och tar helt sonika egna initiativ, t.ex. försöker beställa tjänster som hen tycker att föreningen behöver, tar itu med projekt som inte varit uppe till beslut i styrelsen. Hen blir extremt aggressiv när styrelsen försöker få hen att förstå demokratiskt beslutsfattande. Det har gått så långt att hen även har förtalat och kränkt en av styrelsemedlemmarna, helt utan grund och utan att det ens har handlat om styrelsens verksamhet. Styrelsen har börjat förlora handlingskraft och ork på grund av hens oberäkneliga agerande.Nu till frågan: Hur ska styrelsen agera för att "bli av med" hen på ett korrekt juridiskt sätt innan hen hinner sabotera styrelsens arbete helt?Tacksam för goda råd!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar när en bostadsrättsförenings styrelse kan avsättas.

din fråga regleras i Bostadsrättslagen (BL) och lag om ekonomiska föreningar (FL).

Hur avsätts en bostadsrättsförenings styrelse?

Huvudregeln är att föreningsstämman tillsätter styrelsen. Det innebär även att det enbart är stämman som kan avsätta en styrelse (7 kap. 6 § FL). Det krävs alltså att en föreningsstämma har hållits. styrelsen kan kalla till extra stämma om de anser att det finns skäl till det. Vidare kan även 1/10 av de röstberättigade kalla till en stämma, således ska kallelse utgå senast 14 dagar innan. Det finns även en möjlighet för revisor att kalla till extra stämma. I kallelsen ska det framgå vilken fråga som ska avhandlas, i detta fall omval/avsättning av styrelse (6 kap. 12 § FL).

Som du skriver krävs det att en föreningsstämma hålls för att kunna avsätta styrelsen/välja en ny styrelse. En extra stämma kan hållas under tre omständigheter:
1. Styrelsen anser att det behövs (6 kap. 12 § 1 st. EFL),
2. revisorerna skriftligen med motivering begär en (6 kap. 12 § 2 st EFL), eller
3. minst 1/10 av föreningens alla medlemmar skriftligen med motivering kräver en (6 kap. 12 § 2 st. EFL).

Det krävs alltså 10% av medlemmarna för att kunna hålla en extra föreningsstämma. Det kan även vara en mindre andel om det framgår av er stadga (6 kap. 12 § EFL).

Den som får flest röster blir således vald (6 kap. 34 § FL).

Vad innebär detta för dig - Detta innebär för att avsätta en ledamot i styrelsen krävs att föreningsstämma för att välja om styrelsen, där en helt ny styrelse väjs in (rent praktiskt så väljer ni bara om alla de bra medlemmarna, men försöker se till att denna ledamot blir omvald istället för någon annan). Detta ska poängteras att detta även gäller för suppleanter.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (542)
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?
2021-11-12 Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening
2021-11-10 Rösta om ansvarsfrihet

Alla besvarade frågor (97361)