Avsäga sig moderskap

2020-08-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min son är 31 vill inte ha något med mig att föra & samma från min sida kan jag avsäga mig som mamma
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att jag kan besvara din frågan.

Reglerna om föräldraskap finns i föräldrabalken (FB). Där framgår att modern är vårdnadshavare till barnet, 6 kap. 3 § FB. Detta medför vissa skyldigheter och rättigheter gentemot barnet, se t.ex 6 kap. 2 § FB och 7 kap. FB. Dessa skyldigheter - och rättigheter - är dock begränsad till perioden då barnet är ett "barn", d.v.s under 18 år, se t.ex 6 kap. 2 § FB. (kan ibland sträckas ut till barnet fyller 21, se 7 kap. 1 § FB). Efter de kvarstår inga skyldigheter. De går inte att avsäga sig vårdnadshavarskapet frivilligt, jfr 6 kap. FB.

Men som sagt har du inga direkta skyldigheter kvar eftersom ditt barn nu är 31, d.v.s äldre än 18, 6 kap. 2 § FB. Finns de några effekter kvar av att du är barnets mor? Ja, de finns det. Den viktigaste aspekten - och den som är mest trolig att bli aktuell - är de arvsrättsliga aspekterna. Barnet har rätt till arv från dig. Är han ditt enda barn så kommer han ärva allt från dig, 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Är han ett av två barn kommer han ärva halva ditt arv, osv, osv, 2 kap. 1 § ÄB. Detta är den s.k stirpalgrundsatsen.

De är möjligt för dig att minimera hur mycket ditt barn kommer ärva genom testamente, 9 kap. ÄB. Ditt barn kommer dock alltid ha rätt till sin laglott, 7 Kap. 1 § ÄB. Laglotten är hälften av vad barnet hade fått i normala fall, d.v.s hälften om han är ett ensambarn och en fjärdedel om han har en bror eller syster, jfr ovan. Detta är dock något som han måste begära, 7 kap. 3 § ÄB

Detta är den mest betydande effekten av att han är ditt barn. De finns andra regler som rör "närstående" där ni kommer att falla in. De är dock oftast för att skydda andra från att ni ska samarbeta på ett otillåtet sätt och torde därför inte påverka så mycket, se t.ex 4 kap. 5 § Konkurslagen eller 36 kap 3 § Rättegångsbalken.

Jag hoppas att de besvarade din fråga.

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3604)
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?
2021-04-11 Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?
2021-04-08 Kan man flytta inom samma kommun vid gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (91198)