Avräkning av skulder vid äktenskapsskillnad

2015-11-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej ! Min dotter gifte sig med en man och nu skiljer de sig. Mannen hade en skuld på flera hundra tusen till en privatperson innan äktenskapet, vilket han aldrig informerat om.Denna skuld kom upp vid bodelningen, kan min dotter bli skyldig att ta över halva denna skuld ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att vardera make svarar för sina skulder enligt 1 kap 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Egendomsskillnaden gäller så länge äktenskapet består.

Enligt 10 kap 1 § ÄktB ska vid bodelning makarnas giftorättsgods ingå. 7 kap 1 § ÄktB anger att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap 2 § ÄktB.

Enligt 11 kap 2 § ÄktB ska vid beräkningen av makarnas andelar i boet så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Denna bestämmelse innebär att din dotters mans skulder ska avräknas från hans giftorättsgods innan din dotter och hans giftorättsgods ska delas lika mellan dem enligt 11 kap 3 § ÄktB. Skulle hans skulder överskrida hans tillgångar blir hans bidrag till likadelningen av makarnas gemensamma giftorättsgods 0 kr. Skulle exempelvis hans giftorättsgods uppgå till 100 000 kr, men hans skuld till 200 000 kr, blir hans bidrag till likadelningen 0 kr istället för -100 000 kr. Är det så att hans skulder överskrider hans tillgångar, kommer alltså endast din dotters giftorättsgods att delas lika mellan dem enligt 11 kap 3 § ÄktB.

Om resultatet av deras bodelning blir så som ovan har beskrivits kan det verka orättvist. Enligt 12 kap 1 § ÄktB, den så kallade skevdelningsregeln, finns det dock en möjlighet till jämkning, vilket innebär en möjlighet för din dotter att behålla mer av sitt giftorättsgods än vad som sker vid en likadelning. Man ska beakta om det särskilt med hänsyn till äktenskapets längd, men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, är oskäligt att en make vid bodelning ska lämna egendom till den andra maken i den omfattning som följer av 11 kapitlet. Vid tillämpning av skevdelningsregeln ska en helhetsbedömning göras. Regeln tillämpas restriktivt och tar framförallt sikte på kortvariga äktenskap, med vilket menas kortare än 5 år.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (985)
2020-12-04 Räknas ens civilstånd fortfarande som "gift" när man ansökt om skilsmässa och har betänketid?
2020-12-03 Kan jag skilja mig i Sverige om jag är bosatt utomlands men är svensk medborgare?
2020-12-03 Vad har jag rätt till vid skilsmässa?
2020-12-01 Kan min f.d. hustru ha rätt till mitt hus?

Alla besvarade frågor (86933)