Avräkning av häktestid på fängelsestraff

2021-01-31 i Påföljder
FRÅGA
Mitt straff 1 år 10 mån näringspenningtvätt.Häktad 9 veckor. Häktad utlandet 2 veckor .Tid 2015.Hur kommer min strafftid att se ut. Hur länge på anstalt och när kan tidigast fotboja komma ifråga. Tidigare ostraffad.Om häktning utomlands kan inräknas har jag räknat ut att själva fängelsetiden är ca 360 dagar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den tid den dömde suttit häktad avräknas från fängelsestraffet

När en person döms till ett fängelsestraff avräknas den tid som han eller hon har varit frihetsberövad (tex. anhållen eller häktad). Detta gäller om man varit frihetsberövad i mer än 24 timmar, 19a § strafftidslagen.

Villkorlig frigivning sker i normalfallet när den dömde avtjänat 2/3 av sitt fängelsestraff

Huvudregeln är att efter en dömd person avtjänat två tredjedelar (2/3) av ett tidsbestämt fängelsestraff så ska den dömde friges villkorligt. Detta gäller vid tidsbestämda fängelsestraff. (26:6 BrB). Villkorlig frigivning innebär att personen friges på prov före strafftidens slut. När man friges så börjar istället en prövotid att löpa. Prövotiden motsvarar sista tiden av fängelsestraffet och är minst ett år. Om personen begår nya brott under prövotiden kan den villkorliga frigivningen dras in.

Utökad frigång

11 kap. fängelselagen reglerar särskilda utslussningsåtgärder. Det framgår av 11 kap. 1 § fängelselagen att en intagen får, för att minska risken för att han eller hon återfaller i brott eller för att på annat sätt underlätta hans eller hennes anpassning i samhället, beviljas tillstånd till vistelse utanför anstalt genom olika utslussningsåtgärder.

Utökad frigång, dvs fotboja, är en av de särskilda utslussningsåtgärder som nämnts. I praktiken innebär det att man avtjänar delar av det utdömda fängelsestraffet hemma, vanligtvis sista delen av straffet, och övervakning sker genom fotboja.

I 11 kap. 5 § fängelselagen uppställs kraven för att utökad frigång ska beviljas. Kraven innefattar att den intagne har tillgång till bostad, någon form av sysselsättning, att det inte finns risk att den intagne kommer att fortsätta att begå brott eller på annat sätt allvarlig missköta sig samt att minst halva strafftiden, dock minst tre månader har avtjänats.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96356)