FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder15/03/2019

Avräkning av häktestid från fängelsestraff

Min bror har fått 1 år, 8 månader i fängelsestraff och har suttit häktad i en månad nu. Hur länge kommer han sitta sammanlagt? Och dras den tiden han suttit häktad av också?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur lång tid din bror kommer att avtjäna sitt straff i fängelset och om den tid han har suttit häktad avräknas från fängelsestraffet.

Tid i häktet räknas som avtjänad tid

Har den som blivit dömd till fängelse varit frihetsberövad i minst 24 timmar i sträck, ska den tiden räknas av från fängelsestraffet (19 a § strafftidslagen). Man kan se det som att den frihetsberövade personen då redan har avtjänat en del av sitt straff. Eftersom din bror har varit häktad i en månad, ska en månad från det slutliga fängelsestraffet dras av.

Villkorlig frigivning efter två tredjedelar av straffet

Huvudregeln när någon har dömts till ett tidsbestämt straff i fängelse är att den dömde ska friges villkorligt efter att ha avtjänat två tredjedelar av sitt fängelsestraff (26 kap. 6 § brottsbalken).

De fall det inte kan bli aktuellt med villkorlig frigivning är om det föreligger synnerliga skäl som talar emot det. Då kan den villkorliga frigivningen skjutas upp. Sådana skäl kan finnas om den som avtjänar sitt fängelsestraff vid upprepade tillfällen begår allvarliga överträdelser av lagar, regler och de föreskrifter som gäller för anstaltens ordningsregler. Däremot innebär enstaka överträdelser eller mindre allvarliga överträdelser normalt inte att det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning.

Kort sagt går att säga att så länge personen inte missköter sig allvarligt friges personen villkorligt efter två tredjedelar av tiden.

I ditt fall bör beräkningen bli så att din bror att friges efter cirka tolv månader och tio dagar. Det vill säga två tredjedelar av fängelsestraffet 20 månader är 13 månader och tio dagar. Därefter avräknas den månad din bror redan har suttit i häktet, vilket innebär att cirka 12 månader och 10 dagar återstår.

Din bror kommer att vara på minst ett års prövotid

En person som har fått villkorlig frigivning är under resterande tiden av straffet på en prövotid (26 kap. 10 § brottsbalken). Prövotiden är dock minst ett år. Under prövotiden ska personen vara skötsam och efter förmåga försörja sig själv (26 kap. 14 § brottsbalken).

Sammanfattning

En person som har dömts till fängelse friges vanligtvis villkorligt efter två tredjedelar av tiden. Eftersom din bror har suttit häktad i en månad ska dessutom en månad av det fängelsestraffet anses vara avtjänat. Det bör därför återstå ungefär 12 månader och 10 dagar av fängelsestraffet.

Vänligen,

Gustav ÖstlundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?