Avräknas häktningstiden från ett fängelsestraff?

2021-01-25 i Påföljder
FRÅGA
Hej ..Om man blir dömd till 6 års fängelse o har varit häktad i 10 månader . Dras tiden på häktet av då ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan kommer lag om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande att tillämpas.

Inledning

Jag uppfattar att din fråga är om häktestiden dras av från ett fängelsestraff för en person har varit häktad.

Sker en avräkning av häktestiden från ett fängelsestraff?

Om en person har blivit dömd till fängelse och har varit frihetsberövad i minst 24 timmar på grund av det brott som har prövats i målet, så ska tiden för frihetsberövandet räknas av från fängelsestraffet (2 § lagen om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande). Därför kan man betrakta häktestiden som en del av det avtjänade straffet.

Sammanfattning

Svaret på din fråga är därför ja, det sker en avräkning av häktestiden från ett fängelsestraff. Det betyder att en person som har suttit häktad i 10 månader och fått ett fängelsestraff på 6 år kommer få räkna av 10 månader på fängelsestraffet då tiden i häkte betraktas som en del av det avtjänade straffet. Däremot vill jag även upplysa dig om att huvudregeln i svensk rätt är att en person som har blivit dömd till ett tidsbestämt straff i fängelse blir villkorligt frigiven efter två tredjedelar av fängelsestraffet minus tiden i häktet.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1616)
2021-12-05 När preskriberas brott?
2021-12-03 Vad kan hända med en arbetstagare som stjäl pengar från arbetsplatsen?
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder

Alla besvarade frågor (97662)