FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt02/12/2023

Avliden sambo och efterarv

Jag har ett testamente efter min avlidna sambo där jag ärver honom och han har sedan tidigare egna barn som ärver laglotten. Jag äger ett radhus som jag hade innan jag träffade min sambo, jag står som ägare och jag har lånen skrivna på mig. Juristen som har hand om bodelningen säger om jag tar ut min del av arvet så r går min del tillbaka till hans arvtagare. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB) och sambolagen (SamboL).


I 18 § 1 st. SamboL sägs att om en sambo avlider gäller bestämmelserna om rätt att begära bodelning och om rätt att överta bostad eller bohag endast till förmån för den efterlevande sambon. Du bestämmer således om det ska göras en bodelning, men oavsett vilket är radhuset ditt. Dessutom utgör det inte samboegendom. Med samboegendom avses endast sambornas gemensamma bostad och bohag under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensam användning (vilket inte är fallet här) och inte utgör någons enskilda egendom, se 3 § SamboL. Med bohag avses föremål som soffor, bord, köksgeråd och annat dylikt, vilket innebär att bilar, båtar, kontanter, värdepapper, konst m.m. inte blir föremål för någon bodelning.


Nu vet jag inte vad som närmare finns angivet i din sambos testamente, men givet att hans eventuella bröstarvingars rätt till sina respektive laglotter inte kränks (vilket verkar vara fallet här) har jag svårt att se att de skulle äga rätt till något efterarv efter dig. I vart fall inte utifrån den information som finns tillgänglig i skrivande stund. Av 3 kap. 2 § 1 st. ÄB följer förvisso att lever vid den efterlevande makens död någon bröstarvinge till den först avlidna maken eller dennes föräldrar, syskon eller syskons avkomling, skall, om inte annat sägs i tredje stycket eller i 3-5 §§, 6 § tredje stycket eller 7 § tredje stycket (i samma kapitel), hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som då har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken. Vidare uttalas att den efterlevande maken inte genom testamente får bestämma över egendom som skall tillfalla den först avlidnes arvingar. Men i det här fallet rör det ju sig inte om något äktenskap, dvs. ett rättsförhållande mellan två makar. Din sambos bröstarvingar har såvitt jag kan bedöma ingen arvsrätt efter dig, jfr 2 kap. ÄB.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000