Avboka hotellvistelse, vad kan jag krävas på?

Hej, Jag bokade en hälsovistelse (boende osv) via Internet. Det fanns ingen som helst information om att bokningen var bindande och när jag försökte avboka valde företaget att kräva mig på 100% av kostnaden. Är det verkligen juridiskt möjligt att i efterhand hävda att en bokning inte är avbokningsbar när det inte framgått vid bokningstillfället?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt för ett företag att kräva 100% av kostnaden för en vistelse när du avbokat, trots att det saknades information om avbokningsvillkoren. 

Din fråga regleras i konsumenttjänstlagen (hädanefter KtjL) och avtalslagen (hädanefter AvtL). 

Konsumenttjänstlagens regler

KtjL reglerar förhållandet mellan näringsidkare och konsumenter när näringsidkaren utför tjänster på lös eller fast egendom åt konsumenten, eller när avtalet rör förvaring av lösa saker. Jag kan inte med säkerhet säga att den du beställt vistelsen av är att räkna som näringsidkare men något annat vore märkligt. Att du beställt i egenskap av privatperson visar att du är en konsument. Lagen finns nämligen för att stärka den underlägsne konsumenten mot större aktörer och är inte tillämplig mellan privatpersoner. Lagen är alltså inte direkt tillämplig på din situation om man ser till dess ordalydelse eftersom inget arbete utförs, men Högsta domstolen (HD) har i avgörandet NJA 2002 s. 644 uttalat sig om ett fall som var väldigt likt ditt. Kort sagt menade HD att KtjL:s regler kan användas s.k. analogt på andra typer av tjänster, om det är en väldigt snarlik situation som de som omfattas av KtjL. I KtjL finns regler om avbeställning och rätten för näringsidkaren att behålla/kräva en del av betalningen vid avbeställning. 

42 § KtjL säger att näringsidkaren, i det fall konsumenten avbokar, har rätt till ersättning för den delen av tjänsten som redan utförts eller som måste utföras trots avbeställningen. Man har även rätt att få ersättning för förluster som kan tänkas ha uppstått i och med att man inrättat sig för att utföra tjänsten. Detta kan till exempel gälla köpt material eller liknande som innebär en kostnad för näringsidkaren. 

Hur detta appliceras på din situation

Det är inte möjligt för mig att säga exakt hur mycket som den du beställt av har rätt att behålla i det här fallet, men hela summan låter spontant som lite väl mycket. Reglerna finns för att man ska få ersättning för det som otvivelaktigt är en förlust, men om det är så att platsen kan fyllas av en annan gäst är det inte tänkt att man ska kunna gå plus på den här typen av händelser, utan det finns till och med ett uttryckligt hinder mot detta, se 42 § 3 st. KtjL.  

Det är absolut inte otänkbart att du behöver ersätta en del av kostnaden eftersom det innebär mer arbete att fylla din plats. Det kan till exempel också vara så att material eller mat i form av specialkost har köpts in för just din vistelse, vilket du får ersätta om det inte kan användas för någon annan. En sak som spelar roll är också hur lång tid det är tills din bokade vistelse skulle ske. Om den skulle inträffa nästa vecka är det klart svårt att fylla din plats. Om det istället är om flera månader kan man vara mer kritisk till att man överhuvudtaget har rätt till någon ersättning. 

Vid vissa bokningar finns det en utsatt summa som man får behålla i det fall bokningen inte blir av, vilket är rimligt (se 43 § KtjL för exempel på detta). I avsaknaden av sådana klausuler får man istället gå på vad som är rimligt med hänsyn till avbokningen. Skulle det vara så att det finns en dold avbokningsklausul som ger bolaget rätt att hålla hela beloppet som säkerhet kan sådana klausuler jämkas med stöd av 36 § AvtL som även den finns för att stärka svagare parter mot starkare. Den tar dock sikte på hela eller delar av det eventuella avtalet som finns, medan KtjL:s regler gäller relationen mellan parterna i stort. 

Jag skulle råda dig att be företaget specificera vad det är som gör att de anser sig ha rätt att debitera dig för hela vistelsen. Om de skulle komma med diverse svepskäl kan du bestrida deras krav med stöd av det jag har skrivit ovan. Är det sakligt grundat är det dock korrekt att debitera dig. 

Om du skulle ha några frågor kring mitt svar får du gärna höra av dig till mig på: Daniel.Hogman@lawline.se

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Daniel HögmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”