Avbetalning av studieskuld under samboförhållande

2017-08-03 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag och min sambo ska gå isär. Han har haft en studieskuld några år. De senaste 3.5 åren har vi haft gemensam ekonomi, vilket betyder att jag "vart med" och betalat på dessa. Undrar nu vid en bodelning om han är återbetalningsskyldig mig något för detta? Jag har alltså inga egna lån som jag betalat samtidigt eller lagt undan denna summa varje månad.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om bodelning efter samboförhållanden finner du i sambolagen (här). Sambolagen fungerar som ett minimiskydd varför enbart bostad och möbler som köpts för er gemensamma räkning kommer ingå i en eventuell bodelning (se 3 § SamboL). En bodelning mellan sambos förutsätter att någon av er kräver att en sådan äger rum.

Vid bodelning mellan sambos räknas skulder som inte täcks av en sambos enskilda egendom av på dennes andel av samboegendomen (13 § SamboL). Om din sambo har kvar några skulder som inte kan täckas av dennes enskilda egendom (det vill säga det som inte är gemensam bostad och bohag som köpts för gemensam räkning under samboförhållandet) skulle jag alltså rekommendera dig att inte begära bodelning. Ifall din sambo ändå skulle begära bodelning kan det faktum att du bidragit till att betala av dennes skulder tala för en jämkning av bodelningen. En jämkning kan dock endast leda till att du slipper frånhända dig samboegendom som du annars skulle behövt lämna över till din sambo och inte till att din sambo blir ersättningsskyldig för skulder du redan betalat (15 § SamboL).

Av det som framgår av frågan finner jag tyvärr inga andra omständigheter som tyder på att din sambo skulle bli återbetalningsskyldig för dina avbetalningar på dennes studieskulder.

Jag beklagar situationen och hoppas att svaret är till hjälp. Tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor.

Vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3641)
2021-07-31 Kan jag flytta utomlands med mitt barn?
2021-07-30 Om sambo ej flyttar ut enligt överenskommelse?
2021-07-28 Hur ska kostnaderna för barnets aktiviteter fördelas mellan skilda föräldrar?
2021-07-27 Mor och far-förälders möjlighet att ge gåvor och träffa sina barnbarn

Alla besvarade frågor (94603)