Att uppställa villkor om att arv ska förbli enskild egendom

2020-05-10 i Testamente
FRÅGA
Hej, Jag är en ensamstående kvinna på 62 år. Har 1 dotter som idag är 24 år. Inga andra barn eller partner finns eller har funnits. Finns inga släktingar i livet i övrigt.Jag vill att när jag dör så ska min dotter ärva allt, vilket jag vet att hon gör, men jag vill också att om hon träffar någon partner senare i livet, så ska denne inte ha rätt till något av mitt arv till min dotter.Hur gör jag för att säkerställa att mitt arv enbart går till min dotter? Ak
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enskild egendom ingår inte i en eventuell bodelning

Om din dotter skulle gifta sig och eventuellt skilja sig i framtiden så kommer en bodelning ske, vilket innebär att makarna kommer att dela lika på tillgångarna, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. I bodelningen ingår dock bara giftorättsgods, inte enskild egendom. För att din dotters arv ska hållas utanför en eventuell bodelning krävs det alltså att arvet blir enskild egendom.

Uppställ villkor i testamente om att arvet ska vara enskild egendom

Om du inte skriver ett testamente så kommer dina tillgångar att ärvas enligt den allmänna arvsordningen, vilket innebär att din dotter kommer ärva allt eftersom att hon tillhör den första arvsklassen (2 kap. 1 § ärvdabalken). Men om du vill göra så att arvet förblir enskild egendom så måste du upprätta ett testamente (10 kap. ärvdabalken) och uppställa ett villkor om att det ska förbli hennes enskilda egendom. På så sätt kommer hennes partner inte tilldelas någon del av arvet vid en eventuell bodelning.

Boka en tid med en av våra jurister

Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente är du välkommen att boka en tid med någon av Lawlines erfarna jurister hjälpa dig.

Med vänlig hälsning,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll