Att påkalla jämkning av testamente

2017-05-25 i Särkullbarn
FRÅGA
Var söker jag jämkning som bröstarvinge och särkullbarn om testametet är ställt till maka/make
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arvsrätt hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Närmaste arvinge är den avlidnes egna barn (sk. bröstarvingar) och dessa skall dela lika på kvarlåtenskapen (ÄB 2:1). Som bröstarvinge har du alltså rätt till din arvslott om din förälder avlider. Om dina föräldrar är gifta och den ena avlider så kommer din arvslott dock att tillfalla efterlevande make och du får då istället rätt till efterarv när sedan efterlevande make avlider (ÄB 3:1). Om du dock är särkullbarn så har du som utgångspunkt rätt att få ut din arvslott direkt från din avlidne förälder om du inte frivilligt väljer att tillfälligt avstå din arvslott till förmån för efterlevande make, ÄB 3:1 samt 3:9. Om du frivilligt avstår ditt arv på detta sätt så får du istället rätt till efterarv när efterlevande make dör likt makars gemensamma barn enligt ovan.

Om din avlidne förälder har upprättat ett testamente där all kvarlåtenskap istället ska tillfälla efterlevande make som inte utgör din förälder så har du rätt att få ut din laglott, vilket är hälften av din arvslott (ÄB 7:1). För att få ut din laglott krävs att du påkallar jämkning av din förälders testamente (ÄB 7:3). Du har sex månader på dig att påkalla sådan jämkning från och med tidpunkten då du blir delgiven testamentet annars förlorar du denna rättighet och testamentet blir då gällande även om det kränker din laglott (ÄB 7:3 st. 3 samt 14:4). Att begära jämkning innebär helt enkelt att du säger till testamentstagaren att du vill få ut din laglott. Det krävs således inte att du måste väcka talan i domstol för att få ut din laglott, men du kan väcka talan i domstol om du vill. Det mest praktiska brukar vara att framställa sitt laglottsanspråk under ett bouppteckningssammanträde och att anspråket då antecknas i bouppteckningen.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar

Josefine Rembsgård
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1200)
2021-07-29 Min svärmors man har gått bort, kan hans särkullbarn ärva från henne?
2021-07-28 Min mor har gått bort, kan hennes man behålla alla hennes pengar?
2021-07-28 Det finns obetalda räkningar och särkullbarn, hur fördelas arvet?
2021-07-26 Särkullbarns rätt till arv före fostermors rätt

Alla besvarade frågor (94348)