Att klandra ett beslut i en ideell förening

2017-10-05 i Föreningar
FRÅGA
Hur överklagas ett beslut i ideell förening.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över möjligheterna att klandra ett beslut som har fattats i en ideell förening.

Särskild lagstiftning om ideella föreningar finns inte i svensk rätt. Av allmänna rättsprinciper följer dock att medlem, styrelse eller styrelseledamot i en ideell förening har rätt att genom klandertalan få det rättsligt prövat huruvida ett stämmobeslut tillkommit i behörig ordning eller om det strider mot föreningens stadgar (jfr hovrättens resonemang i RH 2012:33).

En medlem som anser att ett stämmobeslut av någon anledning är felaktigt kan alltså vända sig till domstol med en begäran om att beslutet ifråga ska upphävas genom att väcka en s.k. klandertalan. Man kan inte klandra stämman som sådan, utan det måste finnas ett beslut att klandra.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (524)
2021-07-26 Ska revisorn revidera verksamhets-berättelsen i en förening?
2021-07-22 Krävs föreningens godkännande för att bo i min förälders lägenhet?
2021-07-21 kan medlem i valberedning också vara firmatecknare?
2021-07-19 Behöver en ideell förening registreras?

Alla besvarade frågor (94634)