Att förordna över särkullbarns rätt att avstå sitt arv

2016-10-05 i Testamente
FRÅGA
Hej, Min sambos far gick bort förra året. Min sambos pappa hade gift om sig med en kvinna och pappan har två barn. När bouppdelningen skedde så hade pappan skrivit i testamentet att han önskade att sina barn skulle avstå sin laglott så att änkan inte skulle behöva sälja huset för att klara sig. I testamentet stod de att om änkan igår ett samboförhållande så ska pappans barn få sitt arv. Nu ska änkan ingå ett nytt samboförhållande, har pappans barn rätt till sitt arv nu?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Om vi börjar med själva rätten till arv så skulle pappans barn att räknas som särkullbarn. Detta betyder att pappans fru inte var deras biologiska mamma. När det gäller särkullbarn finns det särskilda regleringar för arv. Enligt 1 § 3 kapitlet ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1, så ärver make/maka först om den som avlider är gift. I samma paragraf kan man utläsa att detta inte gäller så kallade särkullbarn, som pappans barn som sagt är i detta fall. För särkullbarn gäller istället att de har rätt att få ut hela sin laglott direkt. De kan dock avstå detta arv vilket betyder att den efterlevande maken/makan får arvet så länge.

Alltså kan pappans barn avstå sitt arv så att pappans fru får det så länge. Dock är detta en rätt som barnen har och om det kan inte pappan och hans fru bestämma i ett testamente. Testamentet kan då anses vara ogiltigt enligt 1 § 13 kap ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K13P1S1, då pappan förordnar över något som han inte har behörighet att förordna över. Testamentet kan dock anses vara giltigt om pappans barn godkänner testamentet.

Detta för oss över till nästa del vilket är själva testamentet. Enligt 4 § 14 kapitlet i ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K14P4S1, så ska arvingar få ta del av testamentet och godkänna det. Om någon arvinge anser att testamentet är ogiltigt så måste hen klandra testamentet inom sex månader från det att hen delgavs testamentet. Om arvinge inte klandrar testamentet under denna tid så förlorar hen rätten att göra det och testamentet anses vara godkänt. Även detta regleras i ärvdabalkens 14:e kapitel och då i 5 §, se https://lagen.nu/1958:637#K14P5S1,.

Alltså så kommer det troligtvis anses att pappans barn har godkänt att avstå sitt arv och få det senare om de godkänner testamentet. Har de gjort detta så bör 1 § 11 kapitlet i ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1, gälla och då ska testamentet ges den tolkning som överensstämmer med testatorns vilja. Det här bör i detta fall betyda att pappans (testatorns) vilja är att barnen ska få ut sin laglott nu när hans fru blir sambo.

Skulle barnen inte ha godkänt testamentet så kan testamentet anses som ogiltigt på grund av att pappan förordnar över något som han egentligen inte har behörighet att förordna över som redogörs för ovan. Även i denna situation så bör barnen ha rätt att få ut sin laglott nu eftersom testamentet är ogiltigt och de är särkullbarn vilket som sagt betyder att de har rätt att få ut laglotten direkt.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning


Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2795)
2021-03-08 Förvaltning av arv till minderårig
2021-03-07 Kan jag välja vem som ska företräda mitt dödsbo?
2021-03-07 Vad innebär min morbrors testamente?
2021-03-07 Är ett testamente giltigt om testatorns kusin och kusinens fru har bevittnat testamentet?

Alla besvarade frågor (89990)