Att avstå sitt arv

2017-09-14 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej !Min pappa är bortgången och i testamentet stod det att min bror jag och mitt barn som arvtagare. Men för att vi ska ärva måste mamma vara borta oxå. Så nu ska mamma skriva ett nytt testamente eftersom det är hon som ärvde min pappa, Men hur gör jag för att avsäga mig allt vill inte ärva någonting efter min mamma. Hur skriver jag för att avsäga mig allt.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man kan avstå sin rätt till arv på olika sätt. Då din pappa gått bort kan du välja mellan att antingen göra ett arvsavstående eller en arvsöverlåtelse av arvet från honom.

Arvsavstående

När man gör ett arvsavstående går arvet vidare till den avlidnes legala arvingar i rakt nedåtstigande led. Man kan således genom detta institut inte välja vem arvet ska gå till istället, utan ett arvsavstående måste alltid vara riktat till någon av den avlidnes legala arvingar. Ett arvsavstående måste vara skriftligt och inges tillsammans med registreringen av bouppteckningen till skatteverket. Skulle du välja att göra ett arvsavstående, blir detta då i förmån till din son som istället kommer att ärva efter sin farfar.

Arvsöverlåtelse

En överlåtelse av arv innebär att en arvsberättigad person själv bestämmer vem som istället ska få ta del av arvet. Mottagaren träder då in istället för dig som dödsbodelägare. Även denna handling ska lämnas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen.

Vad du än väljer för alternativ, är det viktigt att det i handlingen framgår hur du vill avstå ditt arv. Du får nu ta ställning till om du vill att din son ska ärva eller om du vill välja att avstå ditt arv till en annan person.

Gällande den delen av arvet som kommer från din mamma kan du göra en arvsavsägelse, vilket regleras i 17 kap 2§ ärvdabalken. Du frånsäger då din del av arvet genom att lämna in en skriftlig handling till arvlåtaren, dvs. din mamma. Resultatet av denna handling blir att din rätt till arv upphör och att arvet istället fördelas mellan andra arvtagare enligt det testamente som din mamma nu kommer att upprätta. Finns inget testamente efter din mammas bortgång, fördelas arvet istället efter den legala arvsordningen.

Jag hoppas att jag kunde hjälpa dig!

Therese Yngwe
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95767)