Återkallelse av testamente vid demens?

Hej. Jag har en nära väninna som testamenterat en del av sin kvarlåtenskap till mig. Hon har nu blivit så svårt sjuk att hon bara ligger i sängen och behöver bli matad. Kraven på mig, som i praktiken är hennes enda nära relation har ökat till total orimlighet, även om jag är där ca 12 timmar per dygn är hon missnöjd och har vid ett tillfälle hotat att göra mig arvslös. Jag misstänker att det kan finnas ett inslag av demens då det förekommer aggressiva attacker och kontinuerliga otrevligheter som jag aldrig tidigare utsatts för samt att jag upplever att hon tappat sin initiativkraft. Min situation håller på att bli ohållbar och jag känner att jag måste göra ett val. Min fråga är om en testator kan ändra sitt testamente in i det sista oavsett i vilket tillstånd vederbörande befinner sig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som berör arv regleras i ärvdabalken (se här). För att din väninnas testamente ska anses vara ogiltigt krävs det att hon återkallar testamentet. Återkallelse av testamente regleras i 10 kap. 5 § ärvdabalken (se här). Lagbestämmelsen följer att ett testamente blir ogiltigt om det finns:

ett nytt testamente, om testamentet förstörts, eller om testatorn på annat sätt godkänt att testamentet inte är giltigt.

Din väninna kan alltså återkalla sitt testamente om hon upprättar ett nytt, eller om hon förstör testamentet, eller säger att testamentet inte ska vara giltigt. Men om hon skulle vilja återkalla testamentet enligt det sist nämnda förslaget förutsätter det att hennes vilja är tydlig.

Men i ärvdabalken återfinns ogiltighetsregler, blanda annat i 13 kap. ärvdabalken (se här). Dessa ogiltighetsregler aktualiseras även vid återkallelse av testamente. Detta är exempelvis när någon återkallar ett testamente under psykisk störning eller under inflytande av otillbörlig påverkan. Eftersom demens har i vissa fall ansetts vara en grund för att kunna förklara ett testamente/återkallelse ogiltigt kan du som testamentstagare föra fram, att återkallelsen beror på den psykiska störningen din väninna har och inte hennes verkliga vilja. Dock om din väninna har uttryckt för att det är hennes vilja, är det du som påstår att återkallelsen är ogiltig pga. psykisk störning som ska styrka det.

Om nytt testamente upprättas

Ifall din väninna skulle upprätta ett nytt testamente för att tydliggöra att det förra testamentet är återkallat kan du använda dig utav 13 kap. 2 § ärvdabalken (se här). Enligt den paragrafen gäller inte testamentet om den har upprättats under påverkan av en psykisk störning. Det bör dock påpekas att testamentet endast kan förklaras ogiltigt om testamentet har upprättats under inflytande av den psykiska störningen. Det räcker alltså inte med att konstatera att din väninna led av en psykisk sjukdom vid tidpunkten för det nya testamentet, utan det måste även visas ett orsakssamband (koppling) mellan den psykiska störningen och testamentets upprättande.

Sammanfattningsvis går det att ogiltighetsförklara en återkallelse av ett testamente om din väninna lider av en psykisk störning och det går att koppla den störningen till själva agerandet av återkallelsen.

Så för att kortfattat svara på din fråga kan man inte i vilket tillstånd som helst ändra ett testamente ifall det har ändrats under påverkan av tex en psykisk störning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning