Återkallelse av testamente

2019-07-28 i Testamente
FRÅGA
Skrev testament före vi gifte oss. Gifta i många år. Nu har vi skilt oss. Är testamentet " ogiltigt" nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur man ordnar så att ett testamente inte längre ska gälla. För att besvara din fråga finns ärvdabalken (ÄB) som tillämplig lag.

Generellt slutar inte erat testamente gälla sinsemellan bara för att ni skiljer er. Istället står det testamentsgivaren fritt att förstöra eller ersätta detta testamente. Om testamentsgivaren bestämmer sig för att ersätta testamentet eller ge ett uttryck för dess ogiltighet ska detta gå till på samma sätt som vid testamentets upprättande (10 kap. 5 § ÄB). Detta innebär att det finns formkrav. Testamentet ska vara skriftligen upprättat och bevittnat av två personer samtidigt närvarande (10 kap. 1 § ÄB).

Då ni upprättade detta testamente när ni var makar antar jag att testamentet rörde det faktum att ni skulle ärva varandra. Som jag beskrivit ovan får ni ändra era testamenten hur ni vill, med förbehåll för att formkrav finns vid ersättande. Det som är speciellt med sådana testamenten som görs mellan makar enligt mitt antagande är att om den ena maken ändrar sitt testamente så förlorar även den andra makens testamente rättsverkan. Med andra ord, om ni har testamenterat så att ni skulle ärva varandra men att någon av er inte längre vill detta och därför upprättar ett nytt testamente, då kommer inte den som ändrar sitt testamente längre vara testamentstagare av den andra maken. Rubbas balansen testamentena emellan så ändras testamentets innebörd även utan en uttrycklig ändring från den andra av makarna (10 kap. 7 § ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2374)
2020-02-17 Testamentestolkning
2020-02-17 Avtalkonstruktion för ett framtida utköp.
2020-02-16 Måste man precisera egendom i ett testamente?
2020-02-14 Hur ska man gå tillväga om man vill göra tillägg i testamente?

Alla besvarade frågor (77138)