Återkallelse av testamente

2019-07-28 i Testamente
FRÅGA
Skrev testament före vi gifte oss. Gifta i många år. Nu har vi skilt oss. Är testamentet " ogiltigt" nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur man ordnar så att ett testamente inte längre ska gälla. För att besvara din fråga finns ärvdabalken (ÄB) som tillämplig lag.

Generellt slutar inte erat testamente gälla sinsemellan bara för att ni skiljer er. Istället står det testamentsgivaren fritt att förstöra eller ersätta detta testamente. Om testamentsgivaren bestämmer sig för att ersätta testamentet eller ge ett uttryck för dess ogiltighet ska detta gå till på samma sätt som vid testamentets upprättande (10 kap. 5 § ÄB). Detta innebär att det finns formkrav. Testamentet ska vara skriftligen upprättat och bevittnat av två personer samtidigt närvarande (10 kap. 1 § ÄB).

Då ni upprättade detta testamente när ni var makar antar jag att testamentet rörde det faktum att ni skulle ärva varandra. Som jag beskrivit ovan får ni ändra era testamenten hur ni vill, med förbehåll för att formkrav finns vid ersättande. Det som är speciellt med sådana testamenten som görs mellan makar enligt mitt antagande är att om den ena maken ändrar sitt testamente så förlorar även den andra makens testamente rättsverkan. Med andra ord, om ni har testamenterat så att ni skulle ärva varandra men att någon av er inte längre vill detta och därför upprättar ett nytt testamente, då kommer inte den som ändrar sitt testamente längre vara testamentstagare av den andra maken. Rubbas balansen testamentena emellan så ändras testamentets innebörd även utan en uttrycklig ändring från den andra av makarna (10 kap. 7 § ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå A3 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-28 16:00
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2222)
2019-08-19 Rätt att ta del av testamente?
2019-08-19 Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?
2019-08-16 Testamentera till barnbarn
2019-08-15 Kan mina föräldrar göra så att min brors hustru inte ärver?

Alla besvarade frågor (72104)