Återkallelse av testamente

2017-02-12 i Testamente
FRÅGA
En avliden moster har 2014 skrivit ett handskrivet obevittnat testamente som inleds med att det testamente från 1974 som finns i hennes bankfack ska rivas. Detta s.k. testamente låg bland hennes viktiga handlingar i hemmet och har ofta omtalats. Testamentet i bankfacket innehåller mycket som med tiden blivit inaktuellt men även en ekonomisk transaktion som skulle vara ogynnsam för huvudarvingarna. Huvudarvingar är i bägge testamenten hennes syskonbarn. Kan man klandra testamentet i bankfacket med hjälp av det obevittnade testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Trots att det är ett obevittnat testamente kan detta i verkliga fallet få rättskraft, om det följer kraven i Äktenskapsbalken 10 kap. 3§. Där föreskrivs det, att om någon p.g.a. sjukdom eller nödfall, varit förhindrad att upprätta ett sedvanligt testamente (som ska bevittnas), kan personen förordna om sin kvarlåtenskap genom att ha egenhändigt skrivet och undertecknat en handling. Krav för att detta ska vara giltigt är att personen har upplevt sig vara i livsfara (att personen insett att den snart skulle gå bort), samt att personen efter tecknandet av testamentet, inom tre månader, faktiskt hade kunnat och haft tillfälle att förordna om sin kvarlåtenskap enligt Äktenskapsbalken 10 kap. 1§ - dvs. bevittnat.

Vidare kan, trots att testamentet eventuellt inte är giltigt, anses som en återkallelse av det andra testamentet, Äktenskapsbalken 10 kap. 5§. Detta förutsätter att personen otvetydligt givit tillkänna att förordnandet ej längre är uttryck för personens yttersta vilja. Om så sker, är testamentet utan verkan. Att din moster har skrivit ett testamente, där det tydligt framgår att det gamla testamentet ska rivas, kan detta definitivt ses som en återkallelse av testamentet! Därför kan du mycket riktigt klandra det äldre testamentet med hjälp at det nya!

Hoppas att svaret var till din hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2900)
2021-08-03 Hur länge kan utbetalning på legat dröja?
2021-08-02 Kan ett testamente göra föräldrar och syskon arvlösa?
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?
2021-07-30 Formkrav testamente

Alla besvarade frågor (94603)