Återkallelse av inbördes testamente

Hej! Hur går jag till väga? Har ett gemensamt

testamente med min sambo. Den finns i förvar hos en begravningsbyrå. Nu vill jag återkalla den. Hur går jag tillväga? Till saken hör att jag ringde begravningsbyrå och sa att jag vill återkalla den. Då fick jag till svars att min sambo ochså måste gå med på återkallande! Kan detta stämma?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du och din sambo har upprättat ett inbördes testamente. Bestämmelser om testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Inbördes testamente

Ett inbördes testamente är ett testamente som upprättats gemensamt. Även om det gemensamma testamentet består av endast en handling så innefattar det två testamenten i sig. Det innebär att vanliga regler för återkallelse av testamentet gäller.

Återkallelse av testamente

Ett testamente kan återkallas av testatorn när som helst. Detta kan ske på två olika sätt. Det första sättet är att testamentshandlingen förstörs genom att exempelvis rivas eller brännas. Det andra sättet är att testatorn tydligt visar sin yttersta vilja att återkalla testamentet. Ett exempel på hur detta kan ske är att ett nytt testamente upprättas där det klart framgår att det gamla testamentet upphävs. Observera att det ställs höga krav på bevisning att återkallelse verkligen skett (10 kap. 5 § ÄB).

Återkallelse av inbördes testamente

Det finns en särskild reglering som kan bli tillämplig vid återkallelse av inbördes testamente. Om förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet rubbas genom ett ensidigt återkallelse förlorar den som återkallar, all sin rätt enligt testamentet (10 kap. 7 § ÄB).

Detta gäller i ditt fall

Du har rätt att återkalla testamentet ensidigt, det vill säga utan att din sambo återkallar handlingen. Eftersom det är svårt att förstöra handlingen i ditt fall kan du återkalla din del av testamentet genom att göra din yttersta vilja gällande med hjälp av ett nytt testamente.

I och med att ni har ett inbördes testamente kan din återkallelse eventuellt rubba ett gemensamt förordnande i testamentet. För din del skulle det kunna innebära att dina rättigheter enligt det gemensamma testamentet går förlorade.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia SlovakRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”