FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/07/2018

Återkallas körkort vid innehav av narkotika?

Om man åker dit på innehav runt 10gram narkotika och även få göra urinprov som visar positivt, hur blir straffet om man väljer böter? Om man inte haft något i registret innan, men har prövotid på sitt körkort fortfarande, kan risken bli stor att man blir av med körkortet även fast man inte kört när det hände?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har delat upp mitt svar i två delar för att göra det tydligare.

Straff vid narkotikainnehav

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om gärningsmannen accepterar att betala böter för ett brott där gärningsmannen har innehaft samt brukat narkotika. Att inneha och bruka narkotika kan utgöra brott enligt narkotikastrafflagen. Påföljden, eller straffet, för ett sådant brott kan variera från allt mellan böter till fängelse. Det finns dock ingen möjlighet för gärningsmannen att välja vilken form av påföljd som passar hen bäst – detta bestäms enbart av domstolen.

Om rätten väljer att utdöma böter varierar antalet och storleken på böterna beroende på ett flertal faktorer. Det är med andra ord inte bara mängden narkotika som avgör hur pass ingripande boten blir. Bland annat påverkas straffet av vilken typ av narkotika det är frågan om. Innehav och bruk av 10 gram cannabis anses inte lika allvarligt som exempelvis innehav och bruk av 10 g amfetamin. Utifrån din fråga är det därför väldigt svårt att veta hur länge och hur mycket en gärningsman skulle vara tvungen att betala.

Återkallelse av körkort

Reglerna kring när ens körkort riskeras att dras in finns i körkortslagen. I lagen listas 9 huvudsakliga punkter när ett körkort ska återkallas, där framförallt två punkter kan bli aktuella vid ett narkotikamissbruk (5 kap 3 § körkortslagen).

Det ena skälet för att återkalla ett körkort är att körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap 3 § punkten 5 körkortslagen). För att ett narkotikamissbruk ska utgöra grund för att återkalla körkortet enligt den här punkten krävs det att missbruket haft en viss omfattning eller skapat ett beroende hos föraren (har domstolar sagt). I din fråga verkar det som att det som skett inte är något regelbundet. Därför bör det inte finnas en stor risk för att körkortet återkallas på den här grunden.

Ett annat skäl för att ett körkort ska dras in är att det med hänsyn ett begånget brott kan antas att gärningsmannen inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om gärningsmannen på grund av sina personliga förhållanden inte kan anses lämplig som förare. (5 kap 3 § punkten 6 körkortslagen). Ett enfaldigt narkotikamissbruk kan nog inte klassas som tillräckligt allvarligt för att körkortet skulle återkallas på den här grunden. I vart fall finns det inte särskilt stor risk om påföljden bestäms till enbart böter. Naturligtvis kan detta bero på vad det är för slags typ av narkotika.

Sammanfattningsvis är det svårt att ge ett mer exakt svar på dina frågor då det varierar från situation till situation. Inte enbart mängden av narkotika spelar roll.

Hoppas detta förtydligade läget något!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo