Återkalla inbördes testamente

2020-10-17 i Testamente
FRÅGA
Om ett sambopar har skrivit ett gemensamt testamente kan ena parten riva det och skriva nytt utan att den andra vet något?I det här fallet så har den ena flyttat för att bli särbo pga. personliga skäl. Den som bor kvar är ensam ägare till bostaden . De har inga gemensamma barn ,det är endast den utflyttade som har barn. Nu har den som bor kvar i bostaden haft besök av sina syskon som har rivit testamentet och ordnat med ett nytt. Den som har flyttat står helt plötsligt lågt i kurs. Enligt det första test. ärver samboparet varandra och den som har barn får ingen ärva förrän bägge är avlidna .Samma för den barnlöse. Då är det 50/50 till barn och syskon.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline

Regler kring testamente och återkallelse finns i 10 kap. Ärvdabalken (ÄB).

Testamente är en personlig rättshandling, med det menar jag att testamentet inte kan göras beroende av någon annan. Det utrycks i lagen genom ett förbud mot arvsavtal (17 kap. ÄB). Ett inbördes testamente är i princip två testamenten på ett papper.

Om man vill att det inbördes testamentet inte längre skall gälla kan man bara skriva en tydlig återkallelse eller ett nytt testamente, där det framkommer att det gamla inte gäller (10 kap. 5 § ÄB).

För att inte den andra i ett inbördes testamente ska bli lurad genom att den ene återkallar sitt testamente utan att berätta detta så finns en specialregel för just inbördes testamente. Enligt 10 kap. 7 § ÄB så faller rätten att ärva den andre om man genom en återkallelse väsentligen rubbar förutsättningarna för det ömsesidiga förtroendet. En total återkallelse av sitt testamente är en väsentlig rubbning. Dock är denna regel i praktiken inte mycket till skydd. Om den som gjort ett nytt testamente i smyg överlever den som inte ändrat i smyg, då kan den som ändrat riva sitt nya testamente och ärva enligt det gamla och aldrig berätta att hen gjorde det nya testamentet. Om den som gjort nytt testamente i smyg dör först så gäller det nya testamentet.

Man kan återkalla ett testamente också genom att riva det (10 kap. 5 § ÄB), men eftersom ett inbördes testamente är två personers testamente i ett så måste båda vara överens om det i så fall.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2860)
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

Alla besvarade frågor (93215)