Återkalla ansökan om äktenskapsskillnad?

2019-11-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej jag har ansökt om skilsmisse men jeg har fortrudt har sendt anskokan igår.. hvad skal jeg gøre?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer besvara frågan på svenska och tolkar det som att du ansökt om skilsmässa i Sverige men att du nu ångrat dig. När en dom på skilsmässa vinner laga kraft är ett äktenskap upplöst (5 kap 6 § äktenskapsbalken). Om ni inte kommit så långt i processen finns en möjlighet att återkalla ansökan om skilsmässa. Om en make återkallar ett yrkande om skilsmässa sedan gemensam ansökan getts in till domstolen eller sedan den makens yrkande om skilsmässa har delgetts den andra maken, ska yrkandet ändå prövas om den andra maken yrkar det (14 kap 11 § äktenskapsbalken).

Det finns alltså en risk att din ansökan om skilsmässa prövas trots din återkallelse. Detta är fallet om din make/maka yrkar på att ansökan ska prövas ändå. Min rekommendation är att du omedelbart kontaktar domstolen dit du skickat ansökan om skilsmässa för att återkalla ansökan.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (932)
2020-08-06 När inleds en skilsmässa?
2020-07-30 Enskild egendom vid skilsmässa
2020-07-29 Egendom som förvärvats efter talan om äktenskapsskillnad väckts
2020-07-26 Ansöka om skilsmässa i Sverige

Alla besvarade frågor (82647)