Återbetalning av handpenning på ångrat bilköp

2016-02-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Betalalade 10000 kr i handpenning på en bil 29 januari hade frågat på banken om lån och det skulle gå bra.Men på tisdag fick jag reda på att jag inte fick något lån,ringde bilfirman och berättar att jag inte fick lånet och frågade om jag kunde få mina pengar tillbaka det har ju bara gått en dag,men några pengar kunde jag inte få tillbaka.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Konsumentköplagen reglerar den här situationen då det rör sig om ett förhållande mellan dig som konsument och en näringsidkare.

Du som konsument har enligt 37§ rätt att avbeställa varan innan den har avlämnats. Det är också vad som har skett i det här fallet. Säljaren har då inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning av dig.

Säljaren har i stället, enligt 41§ rätt till ersättning för särskilda kostnader som han kan ha haft i samband med köpet, dvs. för att ingå och fullgöra avtalet etc.

Säljaren får förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning om den är skälig med hänsyn till vad som normalt kan antas tillkomma en säljare i enlighet med vad som nyss redogjorts för. I det här fallet är den här förutbestämma ersättningen en handpenning på 10 000 kr.

Av förarbetena till konsumentköplagen (se prop. 1989/90:89 s. 154) framgår att det är säljaren som har bevisbördan för att han haft de kostnader och andra förluster som han begär ersättning för med anledning av avbeställningen. Du skriver inte om det i din fråga så jag vet inte om säljaren har nämnt eller visat bevis på att han haft kostnader i samband med att köpet inte gick igenom? I vilket fall är det upp till säljaren att visa för dig att han lidit dessa förluster.

Du skriver inte heller om ni skrivit ett skriftligt köpeavtal mellan er där handpenningen specificerats?

Allmänna reklamationsnämnden dömde 2008 i ett fall rörande en inställd bilaffär till köparens fördel, se ARN 2008-1346. I det fallet hade inte bolaget inte visat att bolaget haft några kostnader av de slag som nämnts. Bolaget har därför inte rätt till någon ersättning för kostnader som de krävde, ej heller rätten att behålla handpenningen på 5000 kr eftersom de inte kunnat uppvisa ett skriftligt köpeavtal där handpenningen specificerats.

Bilbolaget fick istället med stöd av 41§ om ersättning för "förlust i övrigt" 2500 i ersättning av köparen för att ersättningskompensera förlust som säljaren gjorde till följd av att affären inte kommer till stånd. Säljaren har i sådant fall bevisbördan för förlustens storlek.

Så, i brist på detaljer i din frågeställning beror utgången på om du ingått ett skriftligt avtal med säljaren ang. handpenningen. Om det skett kan säljaren behålla din handpenning med stöd av 37§. Om inget avtal ingåtts är det upp till säljaren att bevisa att han lidit förlust då han inte kunnat sälja bilen då det varit reserverad för försäljning till dig så att säga. Hur stor den summan ska vara är upp till han att bevisa, dvs. hur stor hans förlust kan ha varit. Detta sker med stöd av 41§. Enligt fallet ovan räknades den summan till 2500 kr då säljaren inte kunnat bevisa sin förlust.

Förhoppningsvis kan svaret vara vägledande.

Yvette Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1207)
2021-05-07 Gäller konsumentköplagen för bilar?
2021-05-06 Är konsumentköplagen tillämplig när man binder bolån?
2021-05-03 Reklamation
2021-05-02 Vad kan vi göra när sängvaruhus nekar oss utnyttja god-sömn garanti?

Alla besvarade frågor (92130)