Återbetalning av handpenning för bröllopsfest på grund av Corona?

2020-11-10 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag och min man har en bröllopsfest bokad för 90 personer den 13 februari 2021. Denna fest bokades innan Corona slog till och har redan skjutits upp en gång från 22 aug 2020 till 13 februari 2021. Vi vill såklart avboka denna fest nu pga coronas utveckling. VI har betalat in en handpenning på 25% av det bokade beloppet som vi ej får tillbaka eftersom vi avbokar "försent". 6 månader innan gäller. Finns det något vi kan göra för att få tillbaka handpenningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Handpenning

En handpenning är en förskottsbetalning som köparen får lämna för att företaget ska vara säker på att köparen inte drar sig ut avtalet. Handpenningen fungerar därmed som en sorts säkerhet för företaget, eftersom det kan uppstå en del kostnader i och med bokningen av bröllopsfesten.

Det finns däremot ingen lag som gäller direkt för handpenning eller återbetalning av handpenning. Det finns inte heller en lag som ger er rätt att avboka bröllopsfesten, eftersom det inte handlar om att ni har köpt en vara.

Avtalet mellan er och företaget

Det avgörande för om ni har rätt att få tillbaka handpenningen är därmed avtalet mellan er och företaget som skulle ordna bröllopsfesten. Bestämmelser om avtal finns i avtalslagen.

Det krävs alltså att ni och företaget faktiskt har avtalat om en rätt att få tillbaka handpenningen vid avbokning, för att ni ska få rätt att få tillbaka handpenningen. Detta eftersom det som sagt inte finns någon lag som ger er rätt till detta. Jag tolkar det som att ni och företaget faktiskt har avtalat om att ni ska få tillbaka handpenningen om ni avbokar sex månader innan bröllopsfesten skulle äga rum.

Avtalet mellan er och företaget innebär därmed en viss rätt för er att få tillbaka handpenningen, men eftersom ni inte har avbokat innan sex månader så har ni faktiskt ingen möjlighet att få tillbaka handpenningen utifrån avtalet.

Jämkning genom avtalslagen 36 §?

Även om ni inte har rätt att få tillbaka handpenningen utifrån avtalet, så kan det finnas en möjlighet att jämka avtalsvillkoret om att ni inte får tillbaka handpenningen på 25 % om ni inte avbokar sex månader tidigare (avtalslagen 36 §).

För att avtalsvillkoret ska kunna jämkas så måste avtalsvillkoret vara oskäligt. Ni hade kunnat argumentera för att ni bokade bröllopsfesten innan Corona slog till och att detta har inneburit förändrade förutsättningar för att ni ska kunna ha bröllopsfesten, och att ni därmed ska ha rätt till att få tillbaka handpenningen.

Argumentet grundar sig därmed i att ni inte hade kunnat förutse hur situationen med Corona utvecklades och att sex månader är för lång tid för att avboka. Däremot hade ni faktiskt en möjlighet att avboka bröllopsfesten sex månader innan den skulle hållas eftersom bröllopsfesten sköts upp. Ni hade alltså en möjlighet att avboka bröllopsfesten och även få tillbaka handpenningen, och troligtvis kommer företaget argumentera för att ni borde ha avbokat när Corona slog till. En handpenning på 25 % bör inte rimligtvis heller vara oskälig. Företaget bör ha dragit på sig en del kostnader eftersom bröllopsfesten skulle äga rum om drygt tre månader. Oskäligheten bedöms dock i varje enskilt fall och jag kan inte ange hur exempelvis en domare skulle bedöma just ert fall. Troligtvis så lär dock inte avtalsvillkoret vara oskäligt, då avtalsvillkoret faktiskt har gett er en rätt till att få tillbaka handpenningen och det finns ingen lag som ger er denna möjlighet.

Force majeure?

Ni har även en möjlighet att argumentera för att ni ska ha rätt till att få tillbaka handpenningen pga. force majeure. Force majeure betyder att det finns extraordinära omständigheter som ingen av parterna i avtalet kan påverka och att parterna inte kände till de omständigheterna när avtalet ingicks. Detta skulle då innebära att parterna inte är skyldiga att göra det som står i avtalet, och ni skulle därmed kunna få tillbaka er handpenning eftersom ni inte hade varit skyldiga att betala.

Det finns dock inte heller någon lag om force majeure och det krävs som huvudregel att ert avtal innehåller en force majeure-klausul.

I det fall ert avtal också innehåller en force majeure-klausul så är det dock inte helt säkert att Corona innefattas i klausulen. Coronaviruset kan troligtvis anses vara något ytterst ovanligt eftersom viruset inte var känt för omvärlden. Därutöver hade Corona inte slagit till när ni ingick avtalet om bröllopsfesten och ni kände därmed inte till de omständigheterna. Anledningen till att det inte är säkert om Corona ska falla inom force majeure är för att det inte har prövats rättsligt än. Företaget hade därmed kunnat argumentera att Corona inte faller inom en klausul om force majeure om ni skulle ha avtalat om detta.

Därutöver skriver du att ni redan har skjutit upp bröllopsfesten en gång från 22 augusti 2020 till 13 februari 2021. Det kan därmed anses att ni hade kunskap om läget gällande Corona när ni bokade om bröllopsfesten. Företaget hade därmed kunnat argumentera att om ni hade avtalat om en force majeure-klausul så gäller inte den längre eftersom det vi ombokningen innebar att ni ingick ett nytt avtal och då kände ni till omständigheterna med Corona.

Sammanfattning

Det finns ingen lag som ger er rätt att avboka bröllopsfesten och därmed få tillbaka handpenningen, och avtalet ger er inte heller en rätt att få tillbaka handpenningen eftersom avbokningen inte sker sex månader innan bröllopsfesten ska äga rum. Ni har dock en viss möjlighet att argumentera att avtalsvillkoret ska jämkas så att ni kan få tillbaka hela handpenningen. Troligtvis kommer ni dock ha svårt att argumentera för att avtalsvillkoret är oskäligt eftersom det har gett er en rätt att få tillbaka handpenningen. Om det finns en force majeure-klausul i avtalet så hade ni även kunnat argumentera att den ger er rätt att få tillbaka handpenningen. Det är dock osäkert om ni når framgång med detta eftersom det inte har blivit rättsligt prövat och ni valde även att skjuta upp bröllopsfesten när Corona hade slagit till.

Tyvärr verkar det därmed som att ni inte kommer ha rätt att få tillbaka handpenningen, men ni kan såklart höra av er till företaget och lägga fram de ytterligare argumenten som kanske kan innebära att ni får rätt till att få tillbaka en viss del eller hela handpenningen.

Ni kan dock även boka en tid hos en av våra jurister på Lawline Juristbyrå för att få hjälp med att granska en eventuell force majeure-klausul eller möjligheten till jämkning av avtalsvillkoret. Du kan boka tid direkt på https://lawline.se/boka.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1404)
2021-06-16 Skillnad ordinär fullmakt och framtidsfullmakt
2021-06-11 Vad är skillnaden mellan rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga?
2021-06-09 Kan helsyskon bevittna en framtidsfullmakt?
2021-06-07 Vilka regler gäller för de försäkringar man har?

Alla besvarade frågor (93146)