Arvsrättens tre arvsklasser

2016-10-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vem ärver en barnlös änkling (som har syskon i livet)? Bodelning/arvskifte gjordes ej vid makans död.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsrätten regleras av tre arvsklasser.

Den första arvsklassen utgörs av arvlåtarens barn. Är något av barnen/barnet avlidet ärver istället detta barns avkomlingar i sin avlidna förälders ställe, detta kallas istadarätt och gäller även barnbarns barn osv. (2 kap. 1 § Ärvdabalken).

Eftersom att arvlåtaren i detta fall inte har någon arvinge i första arvsklassen aktualiseras arvsklass två. Den består av den avlidnes föräldrar. Är någon eller båda av arvlåtarens föräldrar döda har arvlåtarens syskon istadarätt och ärver arvlåtaren. Det innebär exempelvis att om arvlåtarens far lever medan modern är avliden går halva arvet till fadern medan arvlåtarens syskon delar på moderns del. Även den avlidnes syskonbarn har istadarätt för sina respektive föräldrar. Halvsyskon ärver genom istadarätt om det är den gemensamma förälderns som är avliden och får lika stor del av arvet som de andra syskonen (2 kap. 2 § Ärvdabalken).

Den tredje arvsklassen består av den avlidnes far- och morföräldrar och aktualiseras endast om det inte finns några arvingar i den första eller andra arvsklassen. Fastrar, farbröder, mostrar och morbröder har istadarätt. Kusiner har dock ingen sådan rätt (2 kap. 3 § Ärvdabalken).

Svaret på din fråga blir alltså beroende av vilka släktingar som den avlidne har i livet. Av din fråga framgår endast att den avlidne har syskon i livet. Med utgångspunkt i detta är det den andra arvsklassen som aktualiseras och det är alltså arvlåtarens syskon som ärver.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Johanna Matsdotter
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3563)
2021-01-10 Får förvaltare neka en att gifta sig?
2021-01-06 Kan syskon flytta pengar från dement förälder?
2020-12-31 Vad händer om en arvstagare avstår från sin rätt till arv?
2020-12-30 Hur kan jag få mitt myndiga barn att flytta hemifrån?

Alla besvarade frågor (88083)