Arvsrätten för särkullsbarn

2015-08-18 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Önskar ett förtydligande om arv och särkullbarn. Jag och min man har inga gemensamma barn, jag har två och han ett barn sedan tidigare förhållande. Ibland läser vi att barnen ärver 50% och den efterlevande makan/maken ärver 50% och att inget testamente kan ändra detta enligt lagen. Ibland står det att man kan testamentera bort 25% av bröstarvingens arv, således blir det 75% till efterlevande makan och 25% till bröstarvingen/arvingarna, vilket är egentligen rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din man hade ärvt hela kvarlåtenskapen om ni endast hade haft gemensamma barn och du inte hade skrivit något testamente varav de gemensamma barn får efterarv när den efterlevande maken går bort. Då ni inte har gemensamma barn innebär det att ditt barn(särkullsbarn) ärver allt efter dig och har rätt att få ut arvet direkt när du avlider, om denne inte väljer att avstå och vänta tills din make går bort och då erhålla efterarv av denne. Se 3 kap. 1 § och 2 § ÄB.

Skulle du ha skrivit ett testamente där ditt barn inte skulle få något har denne oavsett testamentet rätt att få ut sin laglott vilket innebär hälften av arvslotten(dvs. hälften av hela din kvarlåtenskap). Innan kvarlåtenskapen kan delas ut enligt testamentet har ditt barn därmed rätt att få ut laglotten. Hälften av kvarlåtenskapen i ditt fall kan du därmed testamentera bort hur du vill. Se 7 kap. 1 § och 3 § ÄB.

För att tydliggöra det ovanstående kan du istället tänka dig att ni hade ett gemensamt barn och du hade ett barn sedan tidigare (särkullsbarn), då skulle hälften gå till din make då ni har ett gemensamt barn. Det gemensamma barnet får då ut sin kvotdel i efterarv när den efterlevande maken går bort. Den andra hälften går till ditt sälkullsbarnet genast när du avlider.

Hade du inte velat följa arvsordningen i lagen utan istället vilja testamentera till någon annan så har barnen ändå rätt att få ut sin laglott vilket innebär att ert hypotetiska gemensamma barn måste få 1/4 av kvarlåtenskapen(2 barn= 50 % var --> laglotten= 50 % av arvslotten= 25 %(hälften av de 50 %). Särkullsbarnet har även denna rätt dvs. hälften av sin arvslott(det denne skulle ha fått om du gått enligt arvsordningen i lagen) vilket blir 1/4. Det innebär att du kan testamentera de 50 % som inte gått åt till barnens laglott hur du vill.

Hoppas detta klargjorde det hela, fråga gärna annars i kommentarsfältet.

Med Vänliga Hälsningar,

Michelle Brodin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll