Arvsrätt vid testamente

2017-10-29 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Min man och jag är gifta. Vi har båda tidigare äktenskap och i dessa har vi 1 barn var. Inga gemensamma barn. Vi har skrivit testamente där det framgår att den som överlever den andra skall ha fri förfoganderätt över kvarlåtenskapen. Vi vill att de båda barnen ska dela lika på arv efter oss båda. Vad händer om den avlidnes barn kräver sin laglott? Vad händer då vid bådas frånfälle? Måste det i testamentet framgå att vår vilja är att båda barnen delar lika efter bådas frånfälle (ses som bröstarvingar)?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline!

Arvskifte
Vid dödsfall ska den avlidnes kvarlåtenskap fördelas mellan dennes arvingar. Detta sker enligt Ärvdabalkens (ÄB) regler. De som ärver först är den avlidens bröstarvingar (barn), 2 kap. 1 § ÄB. Alla arvingar ska ta lika stor del i kvarlåtenskapen, 2 kap. 2 § ÄB.

Makes arvsrätt
När en make avlider ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken med fri förfoganderätt, 3 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att den efterlevande maken fritt kan förfoga över egendomen på alla sätt förutom att testamentera bort den. Vid efterlevande makens död ska den del av kvarlåtenskapen som härstammar från den först avlidne maken tillfalla dennes arvingar, 3 kap. 2 § ÄB.

Särkullbarn har rätt att ta ut sin del av arvet direkt, 3 kap. 1 § ÄB, men kan välja att stå över detta och har då rätt att ta del av arvet vid den efterlevande makens död, 3 kap. 9 § ÄB.

Testamente och laglott
I ett testamente kan man fördela arvet hur man vill så länge man inte inskränker bröstarvingarnas laglott och man följer de formkrav som ställs upp i 10 kap. ÄB. Bröstarvingarnas laglott utgör halva arvslotten, dvs. hälften av det som denne hade ärvt utan testamentet, 7 kap. 1 §.

Svar på din fråga
Om någon av er avlider kommer kvarlåtenskapen att tillfalla den andra maken med fri förfoganderätt. Då man inte kan inskränka bröstarvingars laglott och särkullbarn har rätt att ta ut sin del av arvet på en gång kommer dessa alltid att kunna ta ut sin laglott oavsett vad som står i testamentet. De kan också välja att avstå från detta enligt reglerna ovan.

Det krävs inte att det ska framgå i testamentet att båda barnen ska dela lika efter båda frånfälle. Detta eftersom hela din kvarlåtenskap kommer tillfalla ditt särkullbarn och respektive för din man. Förutsatt att ni inte har någon enskild egendom utan att allt är giftorättsgods kommer era kvarlåtenskaper att vara lika stora, varför barnens arv även dem blir lika stora. Det skulle väl vara att föredra att det tydligt i testamentet står att den del som maken ärver med fri förfoganderätt ska vid dennes död tillfalla den först avlidnes arvingar.


Tack ännu en gång och hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Douglas Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1223)
2021-09-18 Särkullbarns rätt till arv
2021-09-17 Kan mammas särkullbarn ärva pappas egendom?
2021-09-14 Vad händer om en make dör och har särkullbarn?
2021-09-14 ​Kan den efterlevande maken/makan bo kvar i det gemensamma huset när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95725)