Arvsrätt särkullbarn

2016-06-09 i Särkullbarn
FRÅGA
Efterlevande maka/e ärver avlidnes kvarlåtenskap inkl enskild egendom, men om särkulling finns, hur fördelas det då. Säg att giftirättsgods är 1000000 och enskild egendom för avlidne är 500000.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det första som händer när någon som är gift avlider är att en bodelning ska genomföras, vilket alltid sker när ett äktenskap upplöses, se äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 §. Vid bodelning läggs som huvudregel makarnas giftorättsgods samman och fördelas lika mellan parterna.

Arvsfrågor regleras sedan genom den s.k. Ärvdabalken (ÄB). Avlider en av makarna i ett äktenskap, och det inte finns något testamente, är huvudregeln att den avlidne makens kvarlåtenskap i sin helhet tillfaller den efterlevande maken precis så som du anger i din fråga, enligt ÄB 3:1. Ett undantag från detta är dock arvlåtarens eventuella särkullbarn (barn som inte är gemensamma) som har rätt att få ut sin arvslott direkt. Har makarna inga gemensamma barn men den avlidna maken efterlämnar ”egna” barn (särkullbarn), har den efterlevande maken därför ingen arvsrätt efter sin avlidne make. Hela kvarlåtenskapen tillfaller istället bröstarvingarna (särkullbarnen).

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

Melanie Ascough
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1092)
2020-09-26 Arvsrätt för barn när föräldrarna gifter om sig
2020-09-22 Vad händer med våra tillgångar om min make dör?
2020-09-14 Vad ärver jag från min pappa och vem kontaktar mig när han dör?
2020-09-13 Vem ärver, efterlevande make eller särkullbarn?

Alla besvarade frågor (84353)