Arvsrätt särkullbarn

2016-03-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Min far har nyligen gått bort och testamente har han skrivit men nu har det försvunnit på något vis. Troligen har hans fru gömt/kastat det. Jag vet att han skrev att hans fru ärver 50% och jag hans ende bröstarvinge 25% och mina barn, hans barnbarn får dela på 25%. Och kravet han hade var att jag ärver 100% efter hans fru då hon går bort då hon inte har några barn. Om inte testamentet kommer tillrätta, hur blir det då?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det första som händer när någon som är gift avlider är att en bodelning ska genomföras, vilket alltid sker när ett äktenskap upplöses, se äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 §. Vid bodelning läggs som huvudregel makarnas giftorättsgods samman och fördelas lika mellan parterna.

Arvsfrågor regleras sedan genom den s.k. Ärvdabalken (ÄB). Avlider en av makarna i ett äktenskap, och det inte finns något testamente, är huvudregeln att den avlidne makens kvarlåtenskap i sin helhet tillfaller den efterlevande maken, ÄB 3:1. Ett undantag från detta är arvlåtarens eventuella särkullbarn (barn som inte är gemensamma) som har rätt att få ut sin arvslott direkt. Har makarna inga gemensamma barn men den avlidna maken efterlämnar ”egna” barn (särkullbarn), har den efterlevande maken därför ingen arvsrätt efter sin avlidne make. Hela kvarlåtenskapen tillfaller istället bröstarvingarna (särkullbarnen). Har du inga syskon tillfaller därför hela kvarlåtenskapen dig som enda bröstarvinge.

Gällande din pappas fru så har du ingen arvsrätt och ärver därför inte henne när hon dör, under förutsättningen att hon inte upprättat något testamente och gjort dig till arvinge därigenom.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, tveka inte att höra av dig till oss igen om du har fler frågor.

Melanie Ascough
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll