Arvsrätt när alla barnen inte är gemensamma

2019-09-21 i Särkullbarn
FRÅGA
Min morfar avled för 20 år sedan. Min mormor avled för 3 år sedan. Gemensamma barn var A och B men barn C var bara mormors.Mormor ärvde morfar för 20 år sedan.Hur ser arvsrätten till barn C ut nu när mormor har gått bort? och hur stor blir C's del?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Såvida din morfar eller mormor inte skrev något testamente som bestämmer hur arvet ska fördelas så regleras detta av arvsordningen i ärvdabalken (ÄB). I mitt svar utgår jag även från att din morfar och mormor var gifta, därför blir också äktenskapsbalken (ÄktB) aktuell.

När en make dör görs en bodelning där makarnas tillgångar fördelas. Vid din morfars bortgång gjordes därmed en bodelning där hans och din mormors tillgångar separerades och storleken på din morfars kvarlåtenskap fastställdes (9 kap. 1 § ÄktB).

De som har rätt att ärva din morfar och mormor är deras bröstarvingar, alltså deras egna barn. Arvet ska delas lika mellan barnen (2 kap. 1 § ÄB). Den efterlevande maken går dock före barnen och har rätt att förfoga över hela arvet under sin livstid (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär att din mormor kan använda arvet efter din morfar, och att tillgångarna därför kan minska och öka. Först vid hennes bortgång får A och B ut arvet efter sin pappa, enligt efterarvsrätten (3 kap. 2 § ÄB).

Arvet efter din morfar går alltså till barn A och B. Detta betalas ut vid din mormors bortgång, då även arvet efter henne ska fördelas. Eftersom din mormors barn var A, B och C, ska hennes arv fördelas på tre barn. A och B har rätt arv från både din morfar och mormor, medan C enbart har rätt till arv från din mormor.

Exempel
Vid bodelningen efter din morfar visade fördelningen att din morfar lämnade efter sig 150 000 kr, medan 150 000 kr var din mormors. Dessa 300 000 kr utgör då vad som kallas den totala förmögenhetsmassan. En kvotberäkning gjordes för att fastställa hur stor andel av den totala förmögenhetsmassan som barnen hade rätt till. På vis vet man hur stor del alla ska få om summan sen har ändrats under din mormors livstid. Jag utgår nu från att förmögenhetsmassan är lika stor vid din mormors bortgång.

Arvet efter din morfar
Fördelas på två barn. 150 000 kr/2 barn = 75 000 kr

Arvet efter din mormor
Fördelas på tre barn . 150 000 kr/3 barn = 50 000 kr

A: 75 000 kr + 50 000 kr = 125 000 kr
B: 75 000 kr + 50 000 kr = 125 000 kr
C: 50 000 kr

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Hör av dig om du har mer funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Kajsa Moss Bjerling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (979)
2019-12-08 Vem ärver vem vid flera, samtidiga dödsfall?
2019-12-08 Särkullbarn
2019-12-08 Har särkullsbarn något ansvar för arv de avstått?
2019-12-02 Hur stor andel ärver särkullbarn?

Alla besvarade frågor (75516)